144

Terhi Vörlund-Wallenius

Valkrets: Egentliga Finland

"För rättvisa, trygghet och välfungerade service."

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

- Född 1964, tvåspråkig
- Född och uppvuxen i Vasa, Åbobo sen 1982
- Familj: maken Kaj och rescue-katten Gebhard
- Medicine licenciat, hälsocentralläkare i Åbo på den svenska mottagningen sedan1990
- Riksdagsvalskandidat för SFP i Egentliga Finland 2023
- Borgmästarkandidat för SFP i Åbo i kommunalvalet 2021
- Stadsfullmäktigeledamot 1998-2017, 2021-
- Nämnden för fostran och undervisning 2021-
- Ordförande i svenska sektionen vid fostran och undervisning 2021-
- Kommunförbundets svenska delegation 2018-
- 1. ersättare i stadsfullmäktige 1997, 2017-2021
- Kulturnämnämnden 2009-2021
- Socialnämnden 2001-2008
- Undervisningsnämndens svenska avdelning 1997-2000
- Åbos mångkulturella råd 2015-2017
- Egentliga Finlands förbund, landskapsfullmäktig 2001-2017, 2021-
- Svenska reformgruppen (Kommunförbundet och Folktinget) 2015-2017
- Arbetande ledamot, Samfundet Folkhälsan 2013-
- Styrelsemedlem, Folkhälsans förbund 2017-
- Sakkunnig styrelsemedlem, LF Folkhälsan i Åboland 1996-
- Styrelsemedlem i Åbo Svenska Teaterförening r.f. 1.1.2022-
- Ordförande i Åbo Läkarförening 1999, 2000, 2009
- Intressen: sång och musik, handarbete, kvällspromenader

Namn: Terhi Vörlund-Wallenius
Födelseår: 1964
Hemort: Åbo
Titel: Medicine licenciat, hälsocentralläkare
E-post: terhi.vorlund-wallenius@turku.fi
www: https://www.facebook.com/terhivw
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Social- och hälsovård

Bashälsovården får inte strypas längre utan måste få mera resurser i fortsättningen. Nuvarande resursbrist leder i sista hand till stora tilläggskostnader för samhället. Förebyggande vård bär frukt. Hälso- och sjukvårdstjänster skall ordnas på finska och svenska beroende på patientens modersmål, såsom lagen förutsätter. Också inom äldrevården har de svenskspråkiga åldringarna rätt till att bemötas på sitt eget språk. Koronatiden har lett till en betydande ”vårdskuld” som kommer att ta en lång tid att reda upp. I och med social-och hälsovårdsreformen har ansvaret för serviceproduktionen flyttats från kommunerna till välfärdsområden så just nu är det ytterst viktigt att övervaka att de språkliga rättigheterna inte ringaktas eller förbigås. Den offentliga sektorn skall i grunden vara stark men samarbete med tredje sektorn eller köptjänster kan och bör ibland användas som komplement.

Läs mer i vårt valprogram ›

Jämställdhet

Det finska samhället bör på alla fronter sträva till ökad jämlikhet och tolerans och skall inte tåla rasism eller diskriminering i någon form. Alla människor skall vara lika värda oberoende av hudfärg, kön, språk, handikapp, religion, eller sexuell identitet. En individ som känner sig utslagen ur samhället är ett lättare byte för extremrörelser. Därför skall samhället på bred front motverka utslagning. Rörelser och organisationer vars ideologi eller påverkningsmetoder är lagstridiga skall inte tillåtas synlighet eller verksamhetsförutsättningar. Hatretorik behöver inte tolereras i någon som helst form. Det kommande regeringsprogrammet måste omfatta arbete mot diskriminerind och rasism.

Läs mer i vårt valprogram ›

Trygghet och säkerhet

Nuvarande världsläget får oss alla att känna både oro och osäkerhet. Det är viktigt att Finlands försvar är i skick. Nato-medlemsskapet skulle ännu förbättra säkerheten. Finlands och hela EU:s hjälp till Ukraina skall givetvis fortsätta. Det är viktigt att skicka såväl ekonomisk som humanitär hjälp. Utan att glömma den militära. Förslagen om att skicka stridsvagnar från vår försvarsmakts lager understöder jag varmt. Men vi får givetvis inte heller försvaga vårt eget försvar utan dylika hjälp-paket bör kompenseras med nyinskaffningar.
Trygghet och säkerhet bör iaktas även på hemmaplan. Vi bör motverka ungdomens gängbildning. Bäst sker detta genom åtgärder som motverkar utslagning. Mobbning, diskriminering och rasism är alla sådana saker som kan stöta ungdomar i en farlig riktning. Ungdomar som har sitt liv under kontroll går inte med i gängverksamhet.

Läs mer i vårt valprogram ›