16

Sara Ikävalko

Valkrets: Tavastland

"Jag vill bygga vårt samhälle genom delaktighet och dialog."

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Jag vill bygga vårt samhälle genom delaktighet och dialog. Jag vill arbeta för att våra kommande generationer skall få en värld som mår bättre än vad den gör idag. Barn, ungdomar och de äldre behöver extra uppmärksamhet. En kvalitativ vård och utbildning ligger som grund för vårt samhälle. Vi måste stärka Finlands konkurrenskraft så att vi attraherar fler investeringar och arbetsplatser.

Namn: Sara Ikävalko
Födelseår: 1982
Hemort: Lahtis
Titel: Lektor i stads- och servicedesign, forskare
E-post: sara.ikavalko@gmail.com