16

Sara Ikävalko

Vaalipiiri: Häme

"Haluan olla rakentamassa yhteiskuntaa osallisuuden ja vuoropuhelun kautta."

Tue kampanjaa

Verkkomaksu MobilePay

Haluan olla rakentamassa yhteiskuntaa osallisuuden ja vuoropuhelun kautta. Tehdä työtä sen
eteen, että tuleville sukupolville jää maailma, joka voi nykyistä paremmin. Lapset, nuoret ja ikärikkaat
tarvitsevat erityishuomiota. Laadukas terveydenhuolto ja koulutus ovat yhteiskuntamme kulmakiviä.
Suomen kilpailukykyä on vahvistettava, jotta houkuttelemme lisää investointeja ja työpaikkoja.

Nimi: Sara Ikävalko
Syntymävuosi: 1982
Kotipaikka: Lahti
Titteli: Kaupunki- ja palvelumuotoilun lehtori, tutkija
Sähköposti: sara.ikavalko@gmail.com