136

Pekka Sinervo

Valkrets: Uleåborg

"Välfärd för alla. Vikten av preventiva tjänster. Underhållning av arbetsförmåga. Inga ytterligare betalningsskyldigheter för företagare i företagshälsovården. Välmående företagare, välmående finländare! "

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Jag är 56-årig läkare, tandläkare, företagare och pappa till fem barn. För mig är det viktigt att bemöta alla jämlikt.

Namn: Pekka Sinervo
Födelseår: 1966
Hemort: Uleåborg
Titel: Läkare, tandläkare, företagare
E-post: pekkajjsinervo@gmail.com
Tel: 0400585166

Viktiga politiska frågor

Social- och hälsovård

Meningsfull flexibilitet och samarbete inom arbetsgemenskaper till patientens och samhällets bästa.

Läs mer i vårt valprogram ›

Trygghet och säkerhet

Då det kommer till säkerhet är goda förbindelser till väst väsentliga. Norra Finland och Uleåborg behöver direkta tågförbindelser till Stockholm och vidare till Europa på europeiska järnvägar för att försäkra försörjningsberedskapen. Global säkerhet inkluderar också att ta hand om den biologiska mångfalden och klimatet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Kultur

Kultur och kulturupplevelser har en underbar kraft. Jag anser att det alltid borde finnas möjlighet att finansiera kultur.

Läs mer i vårt valprogram ›