415

Patrik Karlsson

Valkrets: Nyland

"Jag vill vara din starka röst i riksdagen. Med min mångåriga erfarenhet från skolvärlden, tredje sektorn och som beslutsfattare vill jag jobba för en god utbildning, rikt kulturutbud och en fungerande social- och hälsovård."

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Mitt namn är Patrik Karlsson och jag är 56 år gammal. Till min familj hör hustru och två vuxna döttrar. Jobbar i Vanda som vicerektor vid Västersundoms skola. Har varit politiker i Vanda sedan 2001, sitter för närvarande med i fullmäktige och ordförande för Svenska kommittén. Blev 2022 invald i Vanda och Kervo välfärdsområdes fullmäktige. Är aktiv i olika föreningar och en av mina hobbyn är att sjunga i kör.

Namn: Patrik Karlsson
Födelseår: 1966
Hemort: Vanda
Titel: Vicerektor, Ped.mag.
E-post: patrik.karlsson@vantaa.fi
Tel: 0407286447
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Kultur

Det är viktigt att kulturen understöds så att vi alla får upplevelser. Kulturen är en stor faktor när det gäller vårt välmående. Alla former av kultur behövs!

Läs mer i vårt valprogram ›

Utbildning

Vi måste jobba för fler timmar i lågstadiet och att de elever som behöver stöd verkligen får det. I hela årskurs 1-9 är det viktigt att det satsas på välmående. Yrkes- och gymnasieutbildning är viktig så att alla får en grund för vidare utbildningar och yrkesval.

Läs mer i vårt valprogram ›

Social- och hälsovård

I de nya välfärdsområdena är det viktigt att servicen utvecklas och att man snabbare får service. Viktigt att staten ger tillräckligt med medel så att inga nedskärningar behöver göras. Det är även viktigt att åldringsvården utvecklas och att det satsas på barn och ungas välmående med tillräckliga personresurser.

Läs mer i vårt valprogram ›