99

Otso Reijonen

Valkrets: Helsingfors

"De ungas försvarare."

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Jag är en 20-årig student från Vallgård i Helsingfors. Jag arbetar inom handellsektorn som kundbetjänare, och på fritiden sysslar jag med musik och badminton utöver politik.

Jag är kandidat i riksdagsvalet, eftersom jag ser att den unga generationens röst ännu inte hörs tillräckligt starkt i det nationella beslutsfattandet. Viktiga värden för mig är t.ex. frihet, jämlikhet och rättvisa. Jag vill bygga en framtid där välfärdsstaten är i trygga händer, och där alla har möjlighet att utbilda sig, arbeta, få vård vid behov och känna sig trygga i sitt hemland. Politiken ska vara både ekonomiskt och ekologiskt hållbart och beslut ska fattas på basis av vetenskap och forskning.

Namn: Otso Reijonen
Födelseår: 2002
Hemort: Helsingfors
Titel: Student
E-post: otso.reijonen@gmail.com
Tel: +358 40 5378153
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Utbildning

Skolvärlden behöver arbetsro efter många år av förnyelser. Nu är det dags att fokusera på grundsakerna, och garantera en tillräcklig finansiering åt alla nivåer av utbildning. Dessutom behöver vi mer förändringsledning för utbildningssektorn, så att de reformer som har redan gjorts beslut om kan föras i mål med ära.

Den finska utbildningssystemet är en av världens bästa; vi måste hålla hårt fast på denna framgång som har skapats.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ekonomi

Den offentliga ekonomin har försämrats under de senaste åren, och vi måste ta varje medel till bruk för att förstärka statens ekonomiska läge. Vårt socialskyddssystem behöver också en totalreform under nästa valperioden. Att avveckla flitfällor gör det mera lönsamt att arbeta i alla inkomstklasser, och förenklar hela systemet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Kultur

Vi måste erkänna kulturens ställning som en av grundpelarna i vårt samhälle. Kultur- och evenemangssektorn sysselsätter ett stort antal människor och producerar inte bara ekonomiskt, utan också stora mängder åsykiskt välmående. Vi kan inte reducera utvärderingen av produktivitet till enbart direkt ekonomisk avkastning.

Kultur är limmet som håller oss samman som nation. Målet för den kommande valperioden ska vara att öka kulturbudgeten till en procent av statsbudgeten. Förutom den unga generationen drabbbades kultursektorn, vars normala driftsförhållanden nästan helt försvann, värst av allt av coronapandemin.

Läs mer i vårt valprogram ›