424

Micaela Röman

Valkrets: Nyland

"Så bra som möjligt, för så många som möjligt. "

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Tvåbarnsmamma med hund, bosatt i Sibbo.

Företagare, driver en kommunikationsbyrå, har en bakgrund som journalist och fungerar sedan år 2017 som förtroendevald, med poster i Sibbo och i Östnylands välfärdsområde.

Namn: Micaela Röman
Födelseår: 1970
Hemort: Sibbo
Titel: Företagare, journalist
E-post: micaela.erika.roman@gmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Barn och unga

Då ett barn eller en ung person mår eller far illa, är det inte bara personen i fråga som berörs, ofta far hela familjer, dagisgrupper, skolklasser och vänkretsar illa. Genom förebyggande insatser och verksamhet, fungerande social- och hälsovård och sunda skolor, kan vi nå barn och unga före problem uppstår.

Läs mer i vårt valprogram ›

Social- och hälsovård

Under den första tiden av en historisk reform är det viktigt att reformen håller det som lovades - att allt kommer att fungera bättre och effektivare. Välfärdsområdena måste se till att god praxis tas tillvara, att byråkratin inte sväller och kunder och klienter får stöd, hjälp och vård via en lucka, på sitt modersmål.

Läs mer i vårt valprogram ›

Trygghet och säkerhet

I ett tryggt och säkert samhälle lever friska och modiga invånare. Med avstamp i en fungerande närdemokrati bygger man den delaktighet som gör att vi tillsammans kan arbeta för att också i framtiden leva i ett välfärdssamhälle.

Läs mer i vårt valprogram ›