98

Marcus Rantala

Valkrets: Helsingfors

"Framtidens val."

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

45-år gammal helsingforsare och delägare i ett växande europeiskt bolag med verksamhet i 13 länder.

Medlem av Helsingfors stadsfullmäktige och stadsstyrelse sedan 2012.

Skattmästare för Samfundet Folkhälsan
Styrelseordförande för Högskolan Arcada
plus en del andra uppdrag i civilsamhället.

Spelar badminton och går på gym tack vare en aktiv PT. Älskar god mat, kvällar med vänner och brädspel. Har en snart 14-årig Norwichterrier, Benji. Bor med sambo på Skatudden.

Namn: Marcus Rantala
Födelseår: 1977
Hemort: Helsingfors
Titel: Politices magister, delägare
E-post: marcus.rantala@gmail.com
Tel: 0503547159
www: https://www.marcus.fi/

Viktiga politiska frågor

Ekonomi

Det är ingen överdrift att säga att Finland står inför ett vägval och vi måste få en förändring till stånd. Framför oss har vi avgörande år för basen i allt annat, nämligen ekonomin och tillväxten. Sedan den senaste finanskrisen har de övriga nordiska ländernas BNP stigit med 20 % medan Finlands tillväxt stampat på stället.

Det är bra att påminna oss om varför det är viktigt att få ekonomin i balans, hela välfärdssamhällets framtid står på spel. Som den tidigare riksdagsledamoten från Vänsterförbundet Outi Ojala sade: en stark offentlig ekonomi är den fattigas bästa vän.

Men det handlar också om ansvar för de kommande generationerna. Att basera hushållningen på lån som läggs på lån skjuter problemen på framtiden, på de som ska ta över. Bara räntekostnaderna för Finlands lån ligger på 2,5 miljarder euro i år.

För att vi ska lyckas behövs bland annat:

1. Det viktigaste är att få upp sysselsättningsgraden – lägg målet vid 80 %.

2. Finland måste vara ett attraktivt land för investeringar och nyetableringar.

3. Vi måste också få mera utländsk arbetskraft på kritiska områden.

Läs mer i vårt valprogram ›

Utrikespolitik och försvar

Finlands försvar är en fråga för hela nationen. Rysslands brutala angreppskrig har gjort det tydligt i vilken värld vi lever. Finland har aldrig varit naivt utan alltid sett till att vi har haft ett starkt självständigt försvar. En del politiker har ifrågasatt det, men som tur har de varit i klar minoritet. Vår bas är bra. Vi måste fortsätta utveckla vårt försvar, den allmänna värnplikten och lyssna på experterna när det gäller den inre och yttre säkerheten. Det må så gälla ett stängsel vid östgränsen eller en lagstiftning som möjliggör signalspaning. Det finns många som inte vill oss väl. Medlemskapet i Nato är välkommet och gör att vi för första gången har samma politiska lösning i Norden, vilket är en stor fördel.

Som exportdrivet land behöver Finland frihandeln, den europeiska gemenskapen och fungerande exportmarknader. Därför ska vi vara aktiva, pådrivande och initiativrika när det gäller allt från det nordiska till det globala samarbetet. Nato-medlemskapet främjar förutom vår säkerhet också Finlandsbilden och kommer att gynna vår export. Finland blir ett intressantare och tryggare land för investeringar. Finlands plats är i kärnan av beslutsfattandet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Utbildning

Satsningar på utbildning och forskning är nödvändiga för framtiden. Kunnande är den bästa garanten för jämställdhet och jämlikhet, men det är också en förutsättning för vår konkurrenskraft. Nästa riksdag och regering måste dra åt svångremmen men det får inte gälla utbildningen. Vi måste hitta nya och utvidgade sätt att minska segregationen mellan skolorna.

Finlands totala forskningsanslag måste nå 4 % av BNP. Vi måste öka antalet personer med högskoleutbildning, se till att studieplatserna finns där behovet är störst och på rätt geografisk plats. Med andra ord: fler utbildningsplatser till Helsingfors. Centerpartiets utbildningspolitiska lokaliseringspolitik är förödande för kunnandet och jämställdheten regionerna emellan.

Läs mer i vårt valprogram ›