146

Kjell Wennström

Valkrets: Egentliga Finland

"Egentliga Finland ska göra skäl för sitt namn! "

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

När det blev klart att jag ställer upp i riksdagsvalet fick jag frågan om jag tänker göra bussreklam - men varför göra bussreklam, när Föli gör det gratis för mig.

Varje gång du ser en buss med svenskspråkig text så ska du minnas Kjell Wennström - för det var jag som fixade att Åbos kollektivtrafik började köra också på svenska.

Jag är en lite egensinnig Åbobo sedan snart 50 år med rötterna i den åländska skärgården och ingift i den åboländska skärgården. Detta gör att jag känner åbolänningarnas behov — både de svenskspråkiga stadsbornas och skärgårdsbornas dagliga liv och förutsättningar.

Namn: Kjell Wennström
Födelseår: 1952
Hemort: Åbo
Titel: FM/Senior
E-post: kjell.wennstrom@sfp.fi
Tel: +358 (0) 400 521 430
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Social- och hälsovård

Den stora utmaningen under nästa regeringsperiod kommer utan tvivel att vara att få vården och omsorgen att fungera. Detta gäller alla men speciellt för oss - att få den svenskspråkiga servicen och tjänsterna att fungera så som de borde - jämlikt.

Läs mer i vårt valprogram ›

Trafik och kommunikation

Hamnarna i Egentliga Finland utgör landets portar mot väst och de kommer att få en allt större betydelse nu när östhandeln gått i stå. Det är av största vikt att den infrastruktur vårt lands exportindustri behöver, vägnätet och fraktspårvägsnätet mot Åbo, fungerar i framtiden. Investeringar i "entimmeståget" får gärna vänta en tid tills vi säkrat tillräcklig resurser för övrig infrastruktur - för mig räcker det tillsvidare bra med "en timme till tåget".

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimat och miljö

Det har gjorts mycket, men det återstår ännu mycket att göra, för skärgårdshavet och Östersjön. Städerna och kommunerna sköter i regel sin avfallshantering och vattenrening rätt bra, men det återstår nog mycket att göra för att åtgärda utsläpp av annat orenat vatten från tätorter, skogs- och lantbruk.

Det är ett komplicerat system som har stor betydelse för Östersjöns ekosystem när stora mängder näringsämnen, fosfor och kväve, transporteras ut i havet i huvudsak fästa vid små partiklar som förs ut med dagvatten och annat flödesvatten. Om man vill förstå och åtgärda övergödningen av skärgårdshavet är det därför centralt att man förstår hur partiklarna rör sig. Också många andra föroreningar och skadliga ämnen i havet rör sig med partiklarna.

Läs mer i vårt valprogram ›