146

Kjell Wennström

Vaalipiiri: Varsinais-Suomi

"Varsinais-Suomen on ansaittava nimensä! "

Tue kampanjaa

Verkkomaksu MobilePay

Kun selvisi, että lähden ehdokkaksi eduskuntavaaleihin, minulta kysyttiin mm. tulenko tekemään bussimainontaa. Vastasin, että johan Föli on minulle ilmaista mainontaa.

Joka kerta kun Turun joukkoliikenteessä näet ruotsinkielistä tekstiä, muista että se on siinä Kjell Wennströmin toimesta.

Olen sinnikäs, Turussa kohta 50 vuotta viihtynyt työmyyrä. Juureni ovat Ahvenanmaan ja Turunmaan saaristossa, olen hyvin selvillä Saaristomeren asukkaiden, niin paikallisten kuin muidenkin siellä viihtyvien huolista ja tarpeista.

Nimi: Kjell Wennström
Syntymävuosi: 1952
Kotipaikka: Turku
Titteli: FM/Seniori
Sähköposti: kjell.wennstrom@sfp.fi
Puhelinnumero: +358 (0) 400 521 430
Jäsenenä:

Vaaliteemat

Sosiaali- ja terveydenhuolto

Seuraavan hallituskauden suuri haaste on varmasti saada terveydenhuolto toimimaan haluamallamme tavalla. Tämä koskee kaikkia, mutta erityisesti meitä – turvataan myös käytännössä lakisääteiset ruotsinkieliset palvelut – tasapuolisesti.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Liikenne

Varsinais-Suomen satamat ovat maamme portteja länteen ja niiden merkitys korostuu entisestään nyt kun idänkauppa on pysähdyksissä. On hyvin tärkeää, että ulkomaankauppaa tukeva tie- ja raideverkosto Turun suuntaan jatkossa toimii ongelmitta. “Yhden tunnin junan” merkitys ei ole tässä tilanteessa yhtä suuri. Myös Turun lentokentän merkitys on kasvamassa.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Ilmasto ja ympäristö

Paljon on jo saatu aikaan Saaristomeren ja Itämeren tilan turvaamiseksi ja parantamiseksi, mutta vielä riittää tekemistä. Kaupunkien ja kuntien vedenpuhdistus ja jätehuolto hoidetaan tänä päivänä melko hyvin, mutta vielä laskemme puhdistamatonta vettä luontoon taajaamien, metsä- ja maatalouden kautta.
Itämeren herkkään ekosysteemiin kohdistuvien uhkien, kuten sitä haittaavien ravinteiden mereen kulkeutuminen ja niiden vaikutusten ymmärtäminen on edellytys oikeiden toimenpiteiden käyttöön ottamiselle rehevöytymisen estämiseksi. Haittaavia ravinteita kulkeutuu mereen puhdistamattoman veden ja muun virtaavan veden mukana, pääsääntöisesti kiinnitettynä pieniin materian hiukkasiin.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›