419

Kasper Nyberg

Valkrets: Nyland

"Det känns rätt"

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Jag ser mig som en helt vanlig familjefar/rektor/klasslärare från Sibbo som brinner för ett hälsofrämjande förhållningssätt till allting i livet. Jag är utbildad pedagogie magister och har arbetat inom skolvärlden i snart 20 år, varav 14 år som rektor. Jag har också en ekonomie magisterexamen.

För mig är välmående utgångspunkten för allt. I mitt arbete har jag även insett betydelsen av att framgångsrikt kunna implementera de här tankarna i skolan.

Intresset för politik och att påverka har alltid funnits i min familj. För ca 10 år sedan tog det sig för min del aktivt i uttryck då jag valdes in i Sibbo kommunfullmäktige. Där innehade jag rollen som viceordförande för fullmäktige i 8 år, och ordförande i byggnads- och miljöutskottet i 4 år.

Namn: Kasper Nyberg
Födelseår: 1978
Hemort: Sibbo
Titel: Rektor, ekon.mag.
E-post: kasper.nyberg78@gmail.fi
Tel: +358401914451

Viktiga politiska frågor

Barn och unga

För mig är välmående utgångspunkten för allt. I mitt arbete har jag även insett betydelsen av att framgångsrikt kunna implementera de här tankarna i skolan. Det är mycket vi gör bra i skolan idag, men vi måste satsa mer på att skapa tid och utrymme för att bemöta barn och ungdomar. Det är den viktigaste uppgiften vi har.

Läs mer i vårt valprogram ›

Landsbygd och skärgård

Jag tror fullständigt på att man även på riksnivå kan fatta beslut som utgår ifrån individen. Genom att se, höra och bekräfta varje människa kan vi uppnå ett samhälle som är påtagligt, hanterbart och i slutändan meningsfullt. Den här utgångspunkten bör genomsyra allt där man bor - även på landsbygden. Byggande, miljövård, social- och hälsovård och mycket annat av det som utgör vårt liv, skall finnas nära.

Läs mer i vårt valprogram ›

Utbildning

Utbildning är grunden för delaktighet, välmående och mycket annat här i samhället. Men för att lyckas med uppgiften måste det finnas tillräckliga resurser för att bemöta de unga - och ge dem den kunskap och de färdigheter de behöver för att klara sig och uppleva livet som meningsfullt. Den finländska skolan måste lyftas på fötter igen

Läs mer i vårt valprogram ›