405

Karin Cederlöf

Valkrets: Nyland

"För ett hållbart Finland"

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Jag är 28-årig jurist och sakkunnig i miljöfrågor och grundläggande rättigheter. Jag är fullmäktigeledamot i Esbo och i Västra Nylands välfärdsområde.

Klimatförändringen och omställningen till ett hållbart samhälle är frågor som engagerat mig länge. Ingen kan ensam lösa alla miljöproblem, men alla kan bidra på något sätt. Jag är också insatt i klimatfrågan via mitt jobb, eftersom jag arbetar med klimatlagstiftning vid miljöministeriet.

Behovet att förbättra äldreomsorgen var min orsak att gå med i lokalpolitiken. Vi kämpade länge för att min mormor skulle få handikappservice i Raseborg. Jag aktiverade mig politiskt för att jobba för en mer rättvis social- och hälsovård. Numera är jag engagerad i vårdfrågor på bred front. Som medlem i HUS styrelse försvarar jag våra sjukhus: från Esbo till Raseborg, Lojo och Borgå.

På min fritid tycker jag om friluftsliv: utflykter i Esbos närnatur varvas med regelbundna vistelser i den västnyländska skärgården.

Namn: Karin Cederlöf
Födelseår: 1994
Hemort: Esbo
Titel: Jurist, fullmäktigeledamot
E-post: karin@karincederlof.fi
Tel: 0504949780
www: https://www.karincederlof.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Klimat och miljö

Människans och naturens välbefinnande går hand i hand. Vi måste göra vårt yttersta för att trygga en livsduglig planet för kommande generationer. Åtgärder för att stoppa klimatförändringen och förlusten av arter ska prioriteras högt i beslutsfattandet.

Läs mer i vårt valprogram ›