405

Karin Cederlöf

Vaalipiiri: Uusimaa

"Kevään eduskuntavaaleissa ratkaistaan, onnistummeko ratkaisemaan terveydenhuollon ja koulutuksen kriisit, kannammeko vastuumme ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa ja saammeko Suomen julkisen talouden jälleen jaloilleen. Yli varojen elämisen on loputtava – olipa kyse taloudesta tai ympäristön kantokyvystä. "

Tue kampanjaa

Verkkomaksu MobilePay

Karin Cederlöf, 28-vuotias juristi Espoosta. Toimin kaupunginvaltuutettuna Espoossa sekä aluevaltuutettuna Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella. Työskentelen juristina ympäristöministeriössä ilmastolainsäädännön parissa.

Lähdin paikallispolitiikkaan parantaakseni vanhustenhuollon tilaa. Kamppailtuamme pitkään isoäitini oikeudesta saada vammaispalveluja Raaseporissa saimme viimein kolmen vuoden jälkeen oikeutta. Nykyään toimin paremman vanhustenhoivan, vammaispalveluiden ja lyhyempien hoitojonojen puolesta aluevaltuutettuna ja HUSin hallituksen jäsenenä.

Ilmasto- ja kestävyyskysymykset ovat motivoineet minua jo pitkään. Kukaan ei voi yksin ratkaista ympäristöongelmia, mutta kaikki voivat tehdä osansa. Yhteiskunnan on tuettava ympäristön kannalta kestävää elämäntapaa.

Vapaa-ajalla retkeilen Espoon lähiluonnossa ja Länsi-Uudenmaan saaristossa. On tärkeää, että suojelemme luontoa ja saaristoa myös tulevia sukupolvia varten.

Nimi: Karin Cederlöf
Syntymävuosi: 1994
Kotipaikka: Espoo
Titteli: Juristi, valtuutettu
Sähköposti: karin@karincederlof.fi
Puhelinnumero: 0504949780
www: https://www.karincederlof.fi
Jäsenenä:

Vaaliteemat

Sosiaali- ja terveydenhuolto

Nuoret voivat huonommin kuin koskaan. Samanaikaisesti monet ikäihmiset jäävät vaille apua, jota he tarvitsisivat arjessaan. Jotta nuoret voivat luottaa tulevaan ja jotta ikääntyneillä on turvallinen vanhuus, tarvitsemme enemmän panostuksia muun muassa terveyskeskuksiin ja mielenterveyspalveluihin. Toimivan hoidon ja hoivan ennakkoedellytys on kestävä julkinen talous.

Meidän tulee:

-Lisätä henkilöstöä sosiaali- ja terveyspalveluissa, muun muassa maahanmuuton helpottamalla, tekemällä eläkkeelle siirtyneiden osa-aikatyön houkuttelevaksi ja kouluttamalla enemmän hoiva-avustajia helpottamaan lähihoitajien ja sairaanhoitajien työtaakkaa.

-Huolehtia siitä, että vanhuksilla on kotona elämiseen tarvittavat palvelut, kuten kuljetuspalvelut ja toimiva kotihoito.

-Kouluttaa enemmän psykoterapeutteja tekemällä psykoterapeutin koulutus ainakin osittain maksuttomaksi.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Ilmasto ja ympäristö

Ihmisen ja luonnon hyvinvointi kulkevat käsi kädessä. Meidän tulee tehdä kaikkemme kamppailussa ilmastonmuutosta vastaan ja luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi. Kuluva vuosikymmen on tässä työssä ratkaiseva.

Meidän tulee:

-Edistää kunnianhimoista ympäristöpolitiikkaa ja pitää kiinni Suomen hiilineutraaliustavoitteesta vuodelle 2035. Suomen tulee myös EU:n tasolla edistää kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa.

-Nopeuttaa siirtymistä fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energianlähteisiin.

-Jatkaa työtä Itämeren tilan parantamiseksi vähentämällä meren kuormitusta ja rehevöitymistä, sekä suojelemalla uhanalaisia lajeja.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Koulutus

Koulutustaso ja oppimistulokset ovat rapautuneet viimeisten vuosien aikana. Kehitys on huolestuttavaa, sillä tarvitsemme osaavaa työvoimaa työmarkkinoille. Korkeatasoisen koulutuksen kautta voimme nostaa tuottavuutta, parantaa työllisyyttä ja saada julkisen talouden jälleen jaloilleen.

Meidän tulee:

-Pitää kiinni maksuttoman koulutuksen periaatteesta. Ei oteta korkeakoulujen lukukausimaksuja käyttöön.

-Koulutuspolitiikka ei ole aluepolitiikkaa. Uudellemaalle tarvitaan huomattavasti nykyistä enemmän korkeakoulupaikkoja.

-Säilyttää pääsykoe korkeakoulujen valintamenetelmänä. Lukion tulee jatkossakin säilyä yleissivistävänä.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›