105

Jutta Seppinen

Valkrets: Helsingfors

"Vi behöver inte fler tomma löften. Vi behöver ingen oansvarsfull politik. Vi behöver en radikal förändring mot en hållbar framtid. För vi har livet att försvara. Inget mer och inget mindre. "

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Klimatförändring och otillräckliga åtgärder för att stävja det.

Människorättsbrott på global nivå och brist på jämlikhet.

Dessa tänker jag ofta på och är säker på att jag inte är ensam med mina tankar.

Jag är mamma, dirigent, sångerska, körledare och musikmästare. Jag är en frilansande artist med en 25-årig mångsidig karriär bakom mig. Jag är en nyfiken, gillar att bryta gränser och jag är inte rädd för att prata om kvinnors ojämlika ställning inom den klassiska musikens område. Jag har många års erfarenhet av att leda olika grupper som konstnärlig ledare och musiker. Inspirerad av naturen, människorna och musikens genomträngande kraft.

Hela mitt vuxna liv har jag arbetat som en del av det finlandssvenska kulturfältet. Jag arbetade som konstnärlig ledare för Akademiska damkören Lyran i nästan 14 år.

Jag har behandlat många samhällsfrågor i min konst. Min kandidatur är en intressant utvidgning av mitt växande behov för samhällelig påverkan. Anledningen till mitt partival är enkel; Jag blev tillfrågad och svarade jakande på frågan. Jag är grön i mina värderingar, en samhällsbyggare som bygger en bro mellan språkgränser, som är särskilt bekymrad över bland annat inkomstklyftornas kontinuerliga ökning både i Finland och globalt.

SFP är ett liberalt demokratiskt parti som försvarar mänskliga rättigheter. Även om jag inte kan hålla med om alla linjedragningar så känner jag att jag passar in i det spektrumet.

Mänskligheten står inför drastiska förändringar. I stället för detaljer bör vi fokusera allt starkare på den stora bilden och det långa loppet. Vi behöver visioner, mod och aktörer utanför den politiska bubblan som har modet att tala om frågor med sina riktiga namn utan rädsla för att förlora väljare.

Jag kommer utanför politiken. Jag är inte intresserad av politisk jargong. Inte heller av att polera min profil på sociala medier.

Jag är intresserad av att skapa en realistisk syn på samhället och det tillstånd som världen är i. Jag är intresserad av att hitta lösningar till problem. Jag är intresserad av konkreta handlingar.

Med min kampanj hoppas jag kunna väcka en diskussion om saker jag anser vara viktiga och på så sätt förändra världen åtminstone aningen mot det bättre.

Namn: Jutta Seppinen
Födelseår: 1976
Hemort: Helsingfors
Titel: Kapellmästare och musikmagister
E-post: jutta@juttaseppinen.fi
www: https://www.juttaseppinen.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Klimat och miljö

Vi lever av naturen. Vårt ekosystem är en komplex härva av beroenden, varav en del är människan.

Det är häpnadsväckande att se hur en sådan grundläggande koppling har förlorats i samhälleligt och globalt beslutsfattande.

Vi har haft kännedom om klimatförändringen i decennier och hela denna tid har fossilbränslelobbyn lyckats i sin kriminella verksamhet bromsa omställningen till en hållbar ekonomi.

Hela vårt ekonomiska system har skapats för att exploatera våra naturresurser så mycket som möjligt utan påföljder.

Vi behöver en genomgripande systemförändring, där allt beslutsfattande tar hänsyn till dess effekter på miljö, klimat och naturförlust. Vi behöver också en ny sorts samhällelig atmosfär, där skyddandet av livet och våra barns framtid blir en normal och stärkande del av vardagen. Vi behöver ett samhälle där oro över klimatförändring inte ses som ett marginellt fenomen utan som en normal och biologisk reaktion på den hotade livsmiljön. Osäkerheten om framtiden väcker mycket rädsla. En av de läskigaste sakerna är att beslutsfattare runt om i världen inte agerar tillräckligt snabbt eller alls.

Vi pratar om kompromisser – att politik är kompromisser. Så har det nog troligen varit fram till nu. Tyvärr finns det inga kompromisser i denna fråga. Allvarliga förändringar i vårt ekosystem väntar inte på tillstånd. Inte ens av politikerna.

Läs mer i vårt valprogram ›

Mänskliga rättigheter och HBTQI+-frågor

Frågan om mänskliga rättigheter är, förutom klimatförändringen, en fråga om mänsklighetens öde.

Varje human människa försvarar mänskliga rättigheter. Jag också.

Människorättsfrågor är också jämställdhetsfrågor. Jämställdhetsarbete ligger mig särskilt nära hjärtat.

I min värld omfattar frågor om mänskliga rättigheter även djurens rättigheter. Vi är en del av en stor ekologisk helhet. En art bland andra.

Att 1/3 av Pakistan var täckt av vatten i höstas är också en fråga om mänskliga rättigheter. Att rika länder producerar majoriteten av koldioxidutsläppen och ändå får fortsätta förorena utan att ta ansvar är ett brott mot mänskliga rättigheter. Ansvaret ska läggas där det verkligen ligger.

Vi orsakar kontinuerligt enormt mycket lidande för varandra och för djuren. Det borde inte vara på detta sätt. En person är kapabel till att välja annorlunda. Vi behöver en förändring i vårt tänkande och en realiseringsbearbetning för att följaktligen öka förståelsen för konsekvenserna av våra handlingar.

Politiker ska medvetet bygga samhällsstrukturer och den allmänna atmosfären i en riktning där det är lättare för människor att göra hållbara val som stödjer mänskliga rättigheter.

Läs mer i vårt valprogram ›

Kultur

Konsten behöver mer finansiering i Finland, minst 1 % av statsbudgeten.

Många frilansande artister lever i en fattigdomsfälla. Den nuvarande finansieringsmodellen stödjer inte frilansande artister tillräckligt. Detta handlar om en mycket högt och dyrt utbildad, men också innovativ del av befolkningen, vars lönenivå är chockerande låg. Vi behöver en förnyad vision för att lösa problemen med det fria fältet.

Konst i all sin mångfald innehåller det bästa av mänskligheten. Konst bygger på vår förmåga att både drömma och tänka abstrakt. Konst har också en djup koppling till våra känslor och vår kroppslighet.

Till följd av de allt starkare separata sociala bubblor som sociala medier bygger, tappar vi vår empatiförmåga och förmåga att acceptera olika åsikter. Med hjälp av konst kan vi förstå motsatta verkligheter och uppleva känslor utan att de känns okontrollerbara eller förbjudna.

Konst är viktigt. Det är viktigt för människors mentala hälsa och andliga välbefinnande. Det är nödvändigt för att upprätthålla en välvillig förbindelse mellan människor. Det är nödvändigt, eftersom människan med hjälp av det håller kontakt med sitt innersta.

Konst har alltid framstått som ett ointressant tema i valsammanhang. Att försvara konst vinner inte val.

Detta borde förändras, för utan den tankefrihet, kreativitet och de nya idéer som konsten ger upphov till kommer det vara svårt för mänskligheten att hitta nya sätt att tänka på angående hur samhällen i framtiden ska skötas.

Konst hjälper oss (om vi vill) att hitta de lösningar som vi så desperat behöver.

Läs mer i vårt valprogram ›