105

Jutta Seppinen

Vaalipiiri: Helsinki

"Emme tarvitse lisää turhia lupauksia. Emme tarvitse vastuutonta politiikkaa. Tarvitsemme radikaalin muutoksen kohti kestävää tulevaisuutta. Sillä meillä on elämä puolustettavanamme. Ei enempää eikä vähempää."

Tue kampanjaa

Verkkomaksu MobilePay

Ilmastonmuutos ja riittämättömät toimenpiteet sen hillitsemiseksi.

Globaalin tason ihmisoikeusrikokset ja tasa-arvon toteutumattomuus.

Näitä ajattelen usein enkä varmasti ole yksin ajatusteni kanssa.

Olen äiti, kapellimestari, laulaja, kuoronjohtaja ja musiikin maisteri. Olen freelance-taiteilija, jolla on 25-vuoden värikäs ura takanaan. Olen utelias rajojenrikkoa enkä pelkää puhua naisten epätasa-arvoisesta asemasta klassisen musiikin kentällä. Minulla on vuosien kokemusta erilaisten ryhmien johtamisesta taiteellisena johtajana kuin muusikkonakin. Inspiroidun luonnosta, ihmisistä ja musiikin läpitunkevasta voimasta.

Olen työskennellyt osana suomenruotsalaista kulttuurikenttää koko aikuisikäni. Toimin Akademiska damkören Lyranin taiteellisena johtajana lähes 14 vuotta.

Olen käsitellyt taiteessani monenlaisia yhteiskunnallisia aiheita. Ehdokkuuteni on kiinnostava jatke kasvavalle tarpeelleni yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Puoluevalintani syy on yksinkertainen; minua pyydettiin ja minä vastasin pyyntöön myöntävästi. Olen arvoiltani vihreä, kielirajojen välistä siltaa rakentava yhteisen hyvän rakentaja, joka on erityisen huolissaan tuloerojen jatkuvasta kasvusta niin Suomessa kuin globaalistikin.

SFP on liberaali demokraattinen ihmisoikeuksia puolustava sivistyspuolue. Vaikka kaikista linjavedoista en voi olla yhtä mieltä, koen mahtuvani sen kirjoon mukaan.

Olemme ihmiskuntana järisyttävien muutosten edessä. Yksityiskohtien sijaan meidän tulisi keskittyä yhä voimakkaammin suuriin kokonaisuuksiin ja pitkiin aikajaksoihin. Tarvitsemme visioita, rohkeutta ja poliittisen kuplan ulkopuolisia toimijoita, joilla on uskallusta puhua asioista niiden oikeilla nimillä ilman pelkoa äänestäjien menettämisestä.

Tulen politiikan ulkopuolelta. Poliittinen jargoni ei kiinnosta minua. Ei myöskään someprofiilini kiillotus.

Minua kiinnostaa luoda realistinen näkemys yhteiskunnasta ja maailman tilasta. Minua kiinnostaa hakea ratkaisuja ongelmiin. Minua kiinnostavat todelliset teot.

Toivon kampanjallani pystyväni herättämään keskustelua tärkeiksi kokemistani asioista ja siten muuttamaan maailmaa edes hiukan parempaan suuntaan.

Nimi: Jutta Seppinen
Syntymävuosi: 1976
Kotipaikka: Helsinki
Titteli: Kapellimestari ja musiikin maisteri
Sähköposti: jutta@juttaseppinen.fi
www: https://www.juttaseppinen.fi
Jäsenenä:

Vaaliteemat

Ilmasto ja ympäristö

Elämme luonnosta. Ekosysteemimme on monimutkainen riippuvuussuhteiden vyyhti, jonka yksi osa ihminen on.

On hämmästyttävää seurata miten näin perustavaa laatua oleva yhteys on yhteiskunnallisessa ja globaalissa päätöksenteossa kadotettu.

Olemme tienneet ilmastonmuutoksesta jo vuosikymmeniä ja koko tämän ajan fossiilitalouden lobbaus on onnistunut rikollisessa toiminnassaan hidastamaan siirtymistä kestävään talouteen.

Koko taloussysteemimme on luotu hyväksikäyttämään mahdollisimman paljon luonnonvarojamme ilman seuraamuksia.

Tarvitsemme syvällisen systeemin muutoksen, jossa kaikessa päätöksenteossa otetaan huomioon sen vaikutukset ympäristöön, ilmastoon ja luontokatoon. Tarvitsemme myös uudenlaisen yhteiskunnallisen ilmapiirin, jossa elämän ja lastemme tulevaisuuden suojelemisesta tulee normaali ja voimaannuttava osa jokapäiväistä elämää. Tarvitsemme yhteiskunnan, jossa ilmastonmuutoksesta syntyvää ahdistusta ei ajatella marginaali-ilmiönä vaan normaalina ja biologisena reaktiona kun elinympäristö on uhattuna. Epätietoisuus tulevaisuudesta herättää valtavasti pelkoja. Yksi pelottavimmista asioista on, että päättäjät ympäri maailmaa eivät toimi tarpeeksi nopeasti tai eivät toimi lainkaan.

Puhutaan kompromisseista - että politiikka on kompromisseja. Näin on tähän asti varmaan ollutkin. Valitettavasti tässä asiassa ei ole kompromisseja. Ekosysteemimme vakavat muutokset eivät kysy lupaa. Ne eivät kysy sitä edes politiikoilta.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Ihmisoikeudet ja HLBTIQ+ -kysymykset

Ihmisoikeuskysymys on ilmastonmuutoksen lisäksi ihmiskunnan kohtalonkysymys ja ne tulevat nivoutumaan toinen toisiinsa tulevaisuudessa yhä enemmän.

Jokainen humaani ihminen puolustaa ihmisoikeuksia. Niin teen minäkin.

Ihmisoikeuskysymykset ovat myös tasa-arvokysymyksiä. Tasa-arvotyö on erityisen lähellä sydäntäni.

Se, että tänä syksynä 1/3-osaa Pakistania oli veden peitossa on myös ihmisoikeusasia. Se, että rikkaat valtiot tuottavat suurimman osan hiilidioksidipäästöistä ja saavat edelleen jatkaa saastuttamista ilman vastuunkantoa on ihmisoikeusrikos. Vastuu kuuluu saattaa sinne missä se oikeasti on.


Myös eläintenoikeudet ovat minulle tärkeitä. Olemme osa suurta ekologista kokonaisuutta. Yksi laji muiden joukossa.

Tuotamme jatkuvasti valtavan määrän kärsimystä niin toisillemme kuin eläimillekin. Näin ei tarvitsisi olla. Ihminen on kykenevä valitsemaan toisin. Tarvitsemme ajattelun muutosta ja realisaatio-prosessointia, jotta ymmärrys tekojemme seurauksista kasvaa.

Poliitikkojen tulisi tietoisesti rakentaa yhteiskunnallisia rakenteita ja yleistä ilmapiiriä sellaiseen suuntaan, jossa ihmisten on helpompi tehdä kestäviä ja ihmisoikeuksia tukevia valintoja.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Kulttuuri

Taide tarvitsee Suomessa lisää rahoitusta vähintään 1% valtion budjetista.

Freelance-taiteilijat elävät köyhyysloukussa. Nykyinen rahoitusmalli ei tue tarpeeksi freelance-taiteilijoita. Kyseessä on sekä erittäin korkeasti ja kalliisti koulutettu että innovatiivinen väestönosa, jonka palkat eivät monesti kestä päivänvaloa. Tarvitsemme uudenlaista näkemystä vapaankentän ongelmien ratkaisemiseen.

Taide sen kaikessa monimuotoisuudessaan pitää sisällään parhaimman osan ihmisyydestä. Taide perustuu kykyymme unelmoida ja ajatella abstraktisti. Taiteella on myös perustavaa laatua oleva syvä yhteys tunteisiimme ja ruumiillisuuteemme.

Sosiaalisen median rakentaessa yhä vahvempia erillisiä sosiaalisia kuplia menetämme empatiakykymme ja taitomme hyväksyä erilaisia mielipiteitä. Taiteen avulla pystymme ymmärtämään vastakkaisia todellisuuksia ja kokea tunteita ilman, että ne tuntuvat hallitsemattomilta tai kielletyiltä.

Taide on välttämätöntä. Se on välttämätöntä ihmisten mielenterveydelle ja henkiselle hyvinvoinnille. Se on välttämätöntä ihmisten välisen hyväntahtoisen yhteyden ylläpitämisen näkökulmasta. Se on välttämätöntä, sillä sen avulla yksilö ylläpitää yhteyttä omaan ytimeensä.

Taide on aina näyttäytynyt vaalien kontekstissa epäkiinnostavalta teemalta. Taiteen puolustamisella ei voiteta vaaleja.

Pitäisi voittaa, sillä ilman taiteista syntyvää ajattelun vapautta, luovuutta ja uusia ideoita ihmiskunnan on vaikea löytää uudenlaista ajattelua siitä miten yhteiskuntia pitäisi tulevaisuudessa hoitaa.

Taide auttaa meitä (niin halutessamme) löytämään ratkaisuja, joita niin kipeästi tarvitsemme.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›