428

Julia Ståhle

Valkrets: Nyland

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Jag är ordförande för Svensk Ungdom, Svenska folkpartiets ungdomsorganisation, ensamstående förälder och studerar statskunskap vid Helsingfors universitet. Jag har starkt kunnande inom socialpolitiken och brinner för att se till att alla i vårt samhälle känner trygghet för framtiden.

Mina egna erfarenheter som ensamstående förälder och änka har starkt format viljan att se till att vårt välfärdssamhälle fungerar som det skyddsnät som det sägs vara. Vi behöver förnya vårt socialskydd mot ett håll som bättre motsvarar dagens utmaningar, både gällande familjeledigheter men också arbetslivet.

Som ung och studerande är jag väldigt oroad för den situation som den yngre befolkningen är i. Den psykiska ohälsan fortsätter att öka. Vi har inte råd med att spara på ungas välmående. Jag vill se sektoröverskridande samarbete, där vi först erbjuder lågtröskelstöd och sedan ändrar på de strukturer som i grunden skapar det illamående som vi ser idag.

Namn: Julia Ståhle
Födelseår: 1997
Hemort: Esbo
Titel: Förbundsordförande för Svensk Ungdom
E-post: julia.stahle@su.fi
www: https://www.juliastahle.com/
Medlem i :

Viktiga politiska frågor