93

Juha Hurme

Valkrets: Helsingfors

"Låt oss bygga en human och rättvis värld för framtidens människor, även för dem som ännu inte fötts. "

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Jag är en 63-årig teatermakare, författare och lärare. Jag tror på kraften av kultur och vetenskap och tror starkt på mångsidigt internationellt samarbete och Finlands medlemskap i Europeiska unionen. Fostran och utbildning är nyckelfaktorer för att bygga framtidens Finland. Allt beslutsfattande i nutid måste basera sig på medgivandet av planetens – och Finlands – naturs nödläge. Ärendet är brådskande.

Jag har arbetat som konstnär och lärare i hela landet i fyrtio år i olika sammanslutningar och institutioner, i små städer och i stora städer, i huvudstadsregionen och i mer avlägsna delar av landet. Till min verktygslåda hör att lösa även svåra konfliktsituationer genom att lyssna, förhandla och genom att sätta mig själv i den andres position. Dialog uppstår inte av sig själv, utan för att den ska skapas måste man vara tålmodig och anstränga sig. Jag är beredd att ändra mina åsikter när jag lär mig något nytt om den föränderliga världen genom tillförlitlig, undersökt och utvärderad information. Jag gör det med glädje. Det är roligt att utvecklas och bli klokare.

Namn: Juha Hurme
Födelseår: 1959
Titel: Författare, regissör
E-post: juha.o.hurme@gmail.com