58

Joakim Strand

Valkrets: Vasa

"FRAMTIDSTRO FÖR UNGDOMAR !"

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Jag är beredd att fortsätta FÖRSVARA & UTVECKLA Österbotten även i nästa riksdag. Med 20 år av samhällsengagemang och 8 års erfarenhet av konkret riksdagsarbete har jag de nätverk och erfarenhet som krävs för att arbeta effektivt och resultatinriktat. Såväl det geopolitiska läget som den ekonomiska situationen här på hemmaplan tyder på att nästa period blir tuff. Funktioner skall utvecklas samtidigt som institutioner försvaras. Till syvende och sist mäts ett samhälles civilisationsgrad utgående sättet på vilket man tar hand om dem som är i mest behov av stöd och hjälp. I Norden och Österbotten finns dock alla förutsättningar att bygga en fin framtid. Låt oss tillsammans jobba för att även våra fina ungdomar känner positiv framtidstro! Det vore den bästa investeringen för oss alla.

Namn: Joakim Strand
Födelseår: 1982
Hemort: Vasa
Titel: Riksdagsledamot, Vasa Stadsfullmäktigeordförande, Jurist, Ekonom
E-post: joakim.strand@eduskunta.fi
www: https://joakimstrand.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor