131

Jerker Björkqvist

Valkrets: Egentliga Finland

"Jag är redo för ny energi. Är du? Finland skall erbjuda en innovationsomgivning - utbildning, företagsstöd, beskattningsmodell och migrationspolitik så att Finland är energi- och miljömässig föregångare."

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Åbobo sedan länge, 3 barn (ungdomar). Undervisar datateknik, jobbar mycket med företag och med forskning&utveckling. Ungas utveckling till att föra vårt samhälle vidare är mycket viktigt. Tekniken möjliggör bekvämt och hållbart liv på vår planet, det skall Finland vara duktig på. På fritiden är jag ute, bygger, scoutar, orienterar, rör mig på haven tillsammans med familj och vänner.

Fritidsboende på Houtskär, där skärgådsversionen av mig får leva ut. Kommunikation måste fungera bra -vägnät, landsvägsfärjor, förbindelsebåtar och dataförbindelser.

Jag är envis och tålmodig - säger jag att jag gör något - så gör jag det.

Namn: Jerker Björkqvist
Födelseår: 1970
Hemort: Åbo
Titel: DI, TkD, Äldre universitetslektor
E-post: jerker.bjorkqvist@gmail.com
Tel: +358400528758
www: https://jerkerbjorkqvist.blogspot.com/

Viktiga politiska frågor

Energi

Staten skall via infrastrukturinvesteringar och beskattningspolitik möjliggöra en snabb ökning av förnybara energikällor. I praktiken är detta i Finland i första hand vindkraft, men vi behöver ha ny teknik som möjliggör lagring för perioder då det inte blåser.

Skärgårdens energi-infrastruktur skall möjliggöra energiproduktion. I skärgården kanske främst solenergi - solpaneler i Åboländska skärgården producerar lika mycket el som paneler i södra Frankrike!

Läs mer i vårt valprogram ›

Forskning och innovation

Innovationsmiljöer där forskare, entreprenörer, investererare möts behövs det mer av. Det startar vid ung ålder - intresset för naturvetenskap och teknik måste finnas där via satsningar i skolor. Unga forskare måste verka i rätt omgivnign, bi inspirerade av verkligheten omkring dem. Universitetens roll att förverkliga detta arbete måste ökas, genom en resultatstyrning mot samarbete. Morötter, såsom skatteavdrag för företag för forskningssamarbete med universitet är ett utmärkt exempel.

Läs mer i vårt valprogram ›

Utbildning

Jag är lärare vid ett universitet. Jag valde i tiderna den positionen för att kunna hjälp våra unga att kunskapsmässigt bli redo för att driva Finland framåt.

Ett konkurenskraftigt samhälle bygger på en god utbildning. Utbildningen möjliggör egentligen allt annat: exportindustri, service, välfärdstjänster, politiskt kunskapsbaserad ledarskap. Varje individ i vårt samhälle måste ha tillgång till den utbildning som stärker dennes egna intressent och förmågor. Utbildningen skall fostra till inbyggt ansvar för gemenskapen, det gemensamma samhället.

Lärandeprocessen kan aldrig digitaliseras. Den kräver aktivt samverkan mellan lärare och elever. Lärares uppgift är att se till att det finns en lärandemiljö som får hela gruppen framåt. Fostran till ansvarstagande för sig själv, sina medelever och sin näromgivning skall finns inbyggt i lärandeprcessen.

Alla unga skall få verktyg att klara av hållbarhetskraven vi har. Tekniken är A och O för att skapa kvalitativt, tryggt och hälsosamt liv för framtidens 13 miljarder världsmedborgare.

Läs mer i vårt valprogram ›