401

Henrika Backlund

Valkrets: Nyland

"För ett mera välmående Finland."

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Jag är utbildad nationalekonom och officer från Försvarsmakten. Min karriär gjorde jag vid Nylands Brigad samtidigt som jag tävlade på landslagsnivå i triathlon och senare internationellt i multisport.
Sedan några år tillbaka har jag mitt drömjobb; generalsekreterare för Finlands Svenska Idrott. Där kan jag kombinera min passion för motion och idrott med ledarskap.
Jag ställer upp i riksdagsvalet för att jag är uppriktigt orolig för den passiva livsstil vi har och barn och ungas sjunkande kondition och vad det konkret kommer att innebära för samhället.

Namn: Henrika Backlund
Födelseår: 1981
Hemort: Kyrkslätt
Titel: Pol.mag, Mil.mag
E-post: backlundhenrika@gmail.com
www: https://henrikabacklund.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Barn och unga

Barn och unga har idag rekorddålig kondition och kurvan ser inte ut att vända om man inte gör modiga beslut som motverkar stillasittandet hos hela Finlands befolkning. Att vi rör på oss och har en aktiv livsstil sparar samhället enorma mängder resurser och ger oss en mycket bättre livskvalitet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Jämställdhet

Vi har inte uppnått jämställdhet mellan könen i Finland. Som tur så är vi påväg i rätt riktning i arbetet men det går allt för långsamt. Vi upprätthåller ännu föråldrade strukturer i samhället med en massa kvinnofällor. En av dessa är kvinnans bundenhet till hemmet, familjen och oavlönat arbete i anslutning dessa. En annan är våldet mot kvinnor och svårigheten för/bristen på stödför kvinnooffer att lösgöra sig från dessa relationer.

Läs mer i vårt valprogram ›

Trygghet och säkerhet

Jag är kaptenlöjtnant till militärgraden (i avsked) och jobbade 15 år i Försvarsmakten. Jag vet vad säkerhetspolitik på en konkret nivå är. Jag har i mitt yrkesliv varit frustrerad över hur naiv politik man har fört, mot vårt östra grannland. Jag vill jobba för en nationell trygghet där man utnyttjar landets styrkor för att upprätthålla ett trovärdigt försvar där internationellt samarbete är en viktig grundsten.

Läs mer i vårt valprogram ›