425

Heidi Seppälä

Valkrets: Nyland

"När man behöver mer än en politiker"

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Jag är en 40-årig Business Designer och mamma till en tvåspråkig ombildadfamilj. Vi är bosatta i Nummela (Vichtis) sedan december 2015. Jag arbetar inom ett inhemskt konsultföretag. I våra tjänster kombineras starkt affärsmässig och pedagogisk kopetens. Vi erbjuder coaching, skräddarsydd onlieutbildning och en läromiljö. Jag ansvarar själv för att forma och utveckla verksamheten i våra kundorganisationer . Detta betyder, att jag coachar, sparrar och drar t.ex förmansutbildningar, försäljningsutbildningar, teamutbildningar och jag hjälper företag att kristallisera deras strategi och hjälper till med implementering av strategin. Så jag arbetar som konsult som är affärsutvecklare som anväder olika design berktyg till hjälp.

Min familj består av min man Teuvo, vår gemensamma dotter Kira (2014), min pojke Christian (2009) och mina två underbara bonusbarn, flickorna Inka (2007) och Emma (2005).

Namn: Heidi Seppälä
Födelseår: 1982
Hemort: Vichtis
Titel: Business Designer
E-post: heidi.susanna.seppala@gmail.com
Tel: 0503615720
www: https://www.heidiseppala.fi/
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Utbildning

Finlands framtid bygger på en högklassig utbildning. Arbetslivet och arbetsmiljön ändras med en drastisk takt pga. digitalisering och andra megatrender som påverkar oss nu och i framtiden.

Vi måste se till, att vårt utbildningssystem motsvarar framtidens krav. Vi måste se till, att med hjälp av förutse hitta lösningar som garanterar en högklassig utbildning från småbarnspedagogiken ända upp till högskola- / universitet utbildningen. Vi måste också garantera en tillräcklig finansiering för utbildning. Att skära i utbildning och innovation är som , att kapa av vingarna från våran framtid.

Vi har gjort en hel del ändringar i läroplanen och en massor av andra förnyelser inom utbildningen. Pisa resultaten har gått ner, vi har en mängd unga som har svårt att hålla sig med i svängarna och dessutom har vi ett stort problem som förekommer bland lärarna och småbarnspedagogiken, personalbrist och utmattning. Det här måste åtgärdas. Vi måste gå tillbaka, “back to basics”

Framtiden görs idag, den kommer inte för sig själv. Vi bygger en hållbar framtid idag, inte imorgon.

Läs mer i vårt valprogram ›

Arbete och företagande

Vi måste göra stora satsningar och se till att sysselsättningsgraden fortsätter stiga. Vi måste se till, att de unga kommer snabbt med i arbetslivet efter sina studier. Här behöver vi nytänkande och extra satsningar på samarbete mellan företag, organisationer och skolnings anstalter. Finland har inte råd, att mista en enda arbetstagare. Vi är alla måna om hur våran framtid ser ut, om vi inte får i balans polariseringen i samhället och samtidigt lever vi i en kris där vi kommer att ha för lite arbetskraft. Vi måste se över våran byråkrati och göra det lätt att komma in på arbetsmarknaden. Samtidigt måste vi se till, att vi gör det enkelt för att få utländsk arbetskraft.

Att arbeta skall alltid vara lönsamt. Därför skall vi satsa på att sänka skatten på arbete och pensioner. Samtidigt som vi måste balansera statens ekonomi. Vi skall främja företagsamhet genom att hålla samfundsskatten på en konkurrenskraftig nivå. Vi vill att vinsten som investeras tillbaka i företagets verksamhet beskattas med en lägre samfundsskattesats.

Vi behöver en jämställd arbetsmarknad.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ekonomi

Finlands ekonomi är på en dålig bas och våra framtidens generationer är de som skall betala skulden tillbaka. Vi har alldeles för mycket skuld. Vi har alldeles för mycket byråkrati och nivåer där pengarna "försvinner". Alla har säkert hör uttrycket “ det finns ingen gratis lunch”. Finland är ett välfärdssamhälle och så skall vi även fortsätta att vara i framtiden. Eftersom Finland är i en stor kris där vi har för lite arbetstagare och invånarna blir äldre i en väldigt hård takt, har vi inte råd att fortsätta likadant. Det handlar om prioritering och se över hur vårt servicenät har byggts upp. Därför behöver vi forskning och innovationer, vi behöver ett sporrande och lockande arbetsliv och företagsvänlig miljö, som gör, att både Finland och invånarna mår bra.

Finland har alldeles för hård beskattning och vi är inte konkurrenskraftiga. Vi måste se till ,att omgivningen är optimal för internationella företag som vill investera och satsa på tillväxt.

Ekonomi handlar ockå om sosial kapital. Vi måste se till, att vi investerar på kunskap och kunnande. Vi ser till ,att både företag och arbetsgivare har förutsättningar att öka på det sociala kapitalet, genom skolningar, utbildning, nya innovationer och forskning. En satsning på sociala kapitalet ökar välmående och även på nettovinsten.

Läs mer i vårt valprogram ›