425

Heidi Seppälä

Vaalipiiri: Uusimaa

"Kun tarvitaan enemmän kuin politikkoa"

Tue kampanjaa

Verkkomaksu MobilePay

Olen 40- vuotias business designer ja kaksikielisen uusperheen äiti Nummelasta. Olen töissä suomalaisessa osaamisen kehittämiseen keskittyvässä asiantuntijayrityksessä. Palveluissa yhdistyy vahva liiketoiminta-, ja pedagoginen osaamisen. Tarjoamme valmennuksia, räätälöityjä verkkokoulutuksia ja oppimisympäristön. Vastaan itse liiketoiminnan muotoilusta meidän asiakasorganisaatioissa sekä valmennan organisaatioita ja siellä olevia ihmisiä. Vedän mm. esihenkilökoulutuksia, myynninkoulutuksia, tiimikoulutuksia sekä autan mm. strategian kirkastamisessa ja tämän implementoinnissa. Toimin siis konsulttina, sparraajana ja valmentajana sekä liiketoiminnan kehittäjänä muotoilun keinoja apuna käyttäen.

Perheeseeni kuuluu aviopuolisoni Teuvo, lapset Kira (2014) ja Christian (2009) sekä kaksi ihanaa bonuslasta Inka (2007) ja Emma (s. 2005).

Nimi: Heidi Seppälä
Syntymävuosi: 1982
Kotipaikka: Vihti
Titteli: Business Designer
Sähköposti: heidi.susanna.seppala@gmail.com
Puhelinnumero: 0503615720
www: https://www.heidiseppala.fi/
Jäsenenä:

Vaaliteemat

Koulutus

Suomen tulevaisuus perustuu korkealuokkaiseen koulutukseen. Työelämä ja työympäristö muuttuvat rajusti johtuen mm. digitalisaatiosta ja muut megatrendit, jotka vaikuttavat meihin nyt ja tulevaisuudessa.

Meidän on varmistettava, että koulutusjärjestelmämme vastaa tulevaisuuden vaatimuksia. Meidän on varmistettava, että ennakoinnilla löydämme ratkaisuja, jotka takaavat korkeatasoisen koulutuksen varhaiskasvatuksesta aina korkeakoulu-/yliopistokoulutukseen asti. Meidän on myös taattava riittävä rahoitus koulutukselle. Koulutuksen ja innovaatioiden leikkaaminen on kuin tulevaisuutemme siipien leikkaaminen.

Olemme tehneet lukuisia muutoksia opetussuunnitelmaan ja paljon muita isoja muutoksia koulutuksessa. Pisa-tulokset ovat laskeneet, meillä on paljon nuoria, joiden on vaikea pysyä muutoksissa mukana ja lisäksi meillä on suuri ongelma, joka ilmenee opettajien ja varhaiskasvatuksen keskuudessa, henkilöstöpula ja uupumus. Tämä on korjattava. Meidän on palattava perusasioihin ja perustekemiseen.

Tulevaisuus tehdään tänään, se ei tule itsestään tai annettuna. Rakennamme kestävää tulevaisuutta tänään, emme huomenna.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Työ ja yrittäjyys

Meidän on tehtävä suuria investointeja ja varmistettava, että työllisyysaste jatkaa nousuaan. Meidän on varmistettava, että nuoret siirtyvät nopeasti työelämään opintojen jälkeen. Tarvitaan innovatiivista ajattelua ja lisäpanostuksia yritysten, organisaatioiden ja oppilaitosten yhteistyöhön. Suomella ei ole varaa menettää yhtäkään työntekijää. Olemme kaikki huolissamme siitä, miltä tulevaisuutemme näyttää, jos emme tasapainota yhteiskunnan polarisaatiota ja samalla elämme kriisissä, jossa meillä on liian vähän työvoimaa.
Meidän on tarkistettava byrokratiaamme ja tehtävä työmarkkinoille pääsystä helppoa. Samalla on huolehdittava siitä, että ulkomaisen työvoiman saaminen on helppoa.

Työnteon tulee aina olla kannattavaa. Siksi meidän on panostettava työn ja eläkkeiden verotuksen alentamiseen. Samalla meidän on tasapainotettava valtion talous. Yrittäjyyttä on edistettävä pitämällä yhtiövero kilpailukykyisellä tasolla. Haluamme, että yhtiön toimintaan takaisin sijoitettava voitto verotetaan alemman yhteisöverokannan mukaan.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Talous

Suomen talous on huonolla pohjalla ja tulevat sukupolvet ovat niitä, jotka joutuvat maksamaan velkaa takaisin. Meillä on liikaa velkaa.
Meillä on aivan liikaa byrokratiaa ja tasoja, joilta rahat katoavat. Jokainen on luultavasti kuullut ilmaisun "ilmaista lounasta ei ole olemassa". Suomi on hyvinvointiyhteiskunta ja sellaisena tulemme olemaan myös tulevaisuudessa. Koska Suomi on suuressa kriisissä, jossa meillä on liian vähän työntekijöitä ja väestö ikääntyy kovaa vauhtia, meillä ei ole varaa jatkaa samaan malliin. Kyse on palveluverkostomme rakentamisen priorisoinnista ja tarkistamisesta. Siksi tarvitsemme tutkimusta ja innovaatioita, tarvitsemme innostavan ja houkuttelevan työelämän ja yritysystävällisen ympäristön, joka tekee Suomelle, että sen asukkaille hyvää.

Suomessa on aivan liian kova verotus, emmekä ole kilpailukykyisiä. Meidän on varmistettava, että ympäristö on optimaalinen kansainvälisille yrityksille, jotka haluavat investoida ja keskittyä kasvuun.

Talous on myös sosiaalista pääomaa. Meidän on varmistettava, että investoimme tietoon ja osaamiseen. Varmistamme, että sekä yrityksillä että työnantajilla on edellytykset lisätä sosiaalista pääomaansa kurssien, koulutuksen, uusien innovaatioiden ja tutkimuksen avulla. Sijoitus sosiaaliseen pääomaan lisää hyvinvointia ja myös nettotulosta.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›