409

Frida Forsblom-Prittinen

Valkrets: Nyland

"En röst för barn, unga och förebyggande socialt arbete"

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Jag är 36 år gammal, småbarnsmamma och fru. Till utbildningen är jag politices magister med huvudämne socialt arbete och specialsocialarbetare med inriktning socialt arbete med barn, unga och familjer. Sen 2016 har jag jobbat som kurator men jag har också en bakgrund inom funktionshinderservice och som ungdomsarbetsledare.

En röst på mig i riksdagsvalet den 2 april 2023 är en röst för ett Finland som prioriterar våra barns, ungas och familjers välmående, för ett Finland med världens bästa skola och utbildningsstig, för ett jämställt samhälle där alla oberoende av bakgrund får känna sig trygga och för ett Finland där alla kan leva sin vardag på våra två nationalspråk, svenska och finska.

Namn: Frida Forsblom-Prittinen
Födelseår: 1986
Hemort: Vanda
Titel: Specialsocialarbetare (Pol.mag) och kurator
E-post: frida.forsblom@outlook.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Barn och unga

Barn och unga är vår framtid och de förtjänar att vara vår första prioritet. Jag vill jobba för alla familjers, barns och ungdomars välmående och trygghet. Med min långa erfarenhet som kurator har jag en stor förståelse för de bekymmer som dagens barn och unga och dagens familjer kämpar med.

Läs mer i vårt valprogram ›

Jämställdhet

Att alla människor är lika mycket värda och att ingen fås ses ned på eller diskrimineras oberoende av kön, utseende, språk, religiös eller kulturell tillhörighet, sexuell läggning etc. borde ju redan vara en självklarhet, ändå finns det så mycket att göra.

Jag vill också jobba för att alla våra barn och unga får det stöd de behöver för att kunna uppnå sin högsta potential.

Läs mer i vårt valprogram ›

Utbildning

Utbildning har varit en av vårt lands stoltheter och jag sku vilja att den ska få fortsätta att vara det, men tyvärr visar statistik att Finland inte alls längre är bäst i klassen. Våra barn förtjänar att få känna sig trygga och sedda i skolan. God utbildning behövs för att vårt Finland ska fortsätta att utvecklas. Utbildningen ska vara gratis, så att alla - oberoende av bakgrund - ska kunna ha möjlighet att studera.

Läs mer i vårt valprogram ›