422

Fredrik Rantala

Valkrets: Nyland

"En för alla och alla för en! Med samarbete över språk och inkomstgränser kommer vi till våra gemensamma mål!"

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Småföretagare, varit länge verksam inom hamnen och bilimporten i Hangö, arbetar nuvarande som förman.

Gift familjefar, vill köra barnfamiljers och ungas saker samt även ta hänsyn till äldres ärenden särskilt hälsovård och att alla klara sig i samhället. Det måste vara lönsamt att arbeta samt för företagare att driva företagsverksamhet.

Även de äldre måste tas i beaktande, stöda hemboende så långt det går samt att äldre har ett behagligt liv även efter hemmaboendet.

Man måste få ekonomin i balans, inte med att öka mängden skatter utan med att effektivera användandet av skattemedlen.

Namn: Fredrik Rantala
Födelseår: 1985
Hemort: Hangö
Titel: Doktorand, företagare
E-post: rantala.fredrik@gmail.com

Viktiga politiska frågor

Arbete och företagande

Vi måste se till att alla har möjlighet till en arbetsplats samt att det är lönsamt att arbeta. Samtidigt måste vi trygga företagarnas möjlighet att anställa människor och driva affärsverksamhet. Allt detta för att vårt samhälle i helhet ska fungera och vara konkurrenskraftigt.

Läs mer i vårt valprogram ›

Barn och unga

Vi bör trygga barnfamiljers tillgång till hälsovårdstjänster även i periferin.

Vi måste även se till att unga som riskerar bli utanför samhället får all den hjälp de behöver.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ekonomi

Vi måste arbeta för att Finland har en ekonomi som håller för framtiden! Detta betyder att vi inte kan öka på lånebördan.

Läs mer i vårt valprogram ›