410

Eva-Lena Gästrin

Valkrets: Nyland

"Jag jobbar för en trygg och fungerande vardag - kunde jag vara just din kandidat?"

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Jag ställer upp i riksdagsvalet i april 2023, i Nylands valkrets. Sedan år 2017 har jag varit aktiv inom lokalpolitiken och från och med år 2022 också inom välfärdsområdet som har hand om social- och hälsovården i regionen. Jag har jobbat aktivt med bildningsfrågor och vårdfrågor och hoppas nu kunna ta steget vidare till riksdagen och jobba vidare med dessa frågor på nationell nivå.

Jag är född och uppvuxen i Esbo och efter en sväng till Helsingfors är jag bosatt i Gröndal i Esbo med min son. Jag har gått i skola i Grankulla och spenderar mina somrar i Sibbo skärgård. Jag är sjukskötare till utbildningen och jobbar för tillfället på hemsjukvården. Jag har också jobbat många år som simlärare.

Viktigt för mig är trygghet i vardagen, jämlikhet och hållbar utveckling. Jag kommer från en släkt med traditioner inom politiken från många år tillbaka och jag har kommit med i politiken för att påverka och bidra till att invånarnas vardag är trygg och att servicen fungerar. Du kan läsa mera om mig mina värderingar på min hemsida www.evalenagastrin.fi

Namn: Eva-Lena Gästrin
Födelseår: 1979
Hemort: Esbo
Titel: Sjukskötare, högre YH inom hälsofrämjande
E-post: egastrin@gmail.com
www: https://www.evalenagastrin.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Utbildning

Skolsitigen är lång och det är viktigt att den är enhetlig. Våra barn behöver kvalitativ småbarnspedagogik i trivsamma dagisar med trygga vuxna som inte byts för ofta. Det skall också vara möjligt att ta hand om sina barn hemma om familjen så önskar. Alla skall ha lika rätt till dagvård.

Skolvägen skall vara trygg och inte för lång för våra små skolelever. Skolorna skall ha ändamålsenliga utrymmen för olika ämnen och vi skall ha tillräckligt med vuxna i skolorna - lärare, elevvårdspersonal och assistenter. Undervisningen skall vara högklassig och jämlik. De elever som behöver stöd för skolgången skall få det - med eller utan diagnos. Vi skall satsa på integreringen av barn med invandrarbakgrund.

På andra stadiet skall vi ha högklassig utbildning med valmöjligheter. Vi behöver tillräckligt med platser i våra gymnasier så att medeltalet för antagning inte blir alltför högt (över 8). Inom yrkesutbildningen skall det finnas tillräckligt med alternativ för studieinriktning och övergången från grundskolan till andra stadiet skall vara smidig.

Med en bra bildning får våra barn och unga goda förutsättningar för att klara sig väl i livet. Vi behöver satsa tillräckligt med pengar på våra skolor och värna om våra lärares trivsel på arbetet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Social- och hälsovård

Då vi själva eller våra närstående blir sjuka blir vi extra utsatta i vardagen. Då behöver vården fungera snabbt och smidigt. Det är viktigt att den akuta vården (tex då ett barn har öroninflammation) finns tillräckligt nära invånarna och att man får vård samma dag. Vi bör jobba aktivt för att förkorta vårdköerna så att man får tid för både akuta och icke-akuta besök tillräckligt snabbt.

Specialistvården kan med fördel centraliseras. Patienten kanske behöver färdas en lite längre väg till mottagningen/sjukhuset men vi garanterar att vården är av god kvalitet då experter inom ett område kan samlas på ett och samma ställe. Vårdkedjorna skall vara smidiga, väntetiderna korta och patientuppgifterna flyttas med så att man som patient inte behöver beskriva sin sjukdom på nytt för varje läkare.

Vi behöver satsa på förebyggande vård. Genom att satsa på åtgärder som främjar hälsa kan vi öka livskvaliteten hos befolkningen och också spara mycket pengar.

Då man blir äldre skall man själv få bestämma om man vill bo hemma eller på serviceboende. Vi behöver tillräckligt med utbildad personal och vi skall satsa på vård av god kvalitet. Vårdarna skall inte bytas för ofta och både de som bor hemma och de som bor på serviceboende skall känna sig trygga i sitt hem.

Den digitala servicen skall utvecklas och besök som inte kräver undersökningar skall kunna skötas på distans. Detta sparar både tid och också miljön då man inte behöver ta sig till hälsocentralen om det inte är nödvändigt. Det skall ändå alltid vara möjligt att besöka vårdcentralen om man så önskar. Personer som inte kan eller vill använda digital service skall få personlig service.

Bristen på vårdpersonal är akut. Vi behöver satsa tillräckligt med pengar på vår personal så de trivs i arbetet och stannar inom branschen.

Läs mer i vårt valprogram ›

Barn och unga

Det är viktigt att vi satsar på våra barn och unga. En bra utbildning motverkar utslagning och alla barn skall få det stöd de behöver för att kunna delta i skolarbetet, i hobbyn och andra sociala sammanhang.

Läs mer i vårt valprogram ›