410

Eva-Lena Gästrin

Vaalipiiri: Uusimaa

"Turvallisen ja sujuvan arjen puolesta - olisinko ehdokkaasi?"

Tue kampanjaa

Verkkomaksu MobilePay

Olen ehdolla eduskuntavaaleissa huhtikuussa 2023, Uudenmaan vaalipiirissä. Olen ollut aktiivinen kuntapolitiikassa vuodesta 2017 ja vuodesta 2022 lähtien hyvinvointialueella, jossa päätetään sosiaali- ja terveyshuollosta. Olen panostanut sivistykseen ja hoitoalan kysymyksiin ja nyt toivon voivani jatkaa tätä työtä kansallisella tasolla.

Olen syntynyt ja kasvanut Espoossa ja lyhyen Helsingissä asumisen jälkeen asun nyt poikani kanssa Viherlaaksossa Espoossa. Olen käynyt koulua Kauniaisissa ja kesät vietän Sipoon saaristossa. Olen koulutukseltani sairaanhoitaja ja työskentelen tällä hetkellä kotisairaanhoidossa vastaavana sairaanhoitajana. Olen myös toiminut monta vuotta uimaopettajana.

Minulle tärkeitä asioita ovat turvallinen arki, tasa-arvo ja kestävä kehitys. Tulen poliittisesti aktiivisesta suvusta ja olen tullut politiikkaan mukaan, koska haluan vaikuttaa ihmisten arkeen - sen pitää olla turvallinen ja palveluiden pitää toimia. Lisää minusta ja arvoistani voit lukea kotisivultani www.evalenagastrin.fi

Nimi: Eva-Lena Gästrin
Syntymävuosi: 1979
Kotipaikka: Espoo
Titteli: Sairaanhoitaja, ylempi AMK (terveyden edistäminen)
Sähköposti: egastrin@gmail.com
www: https://www.evalenagastrin.fi
Jäsenenä:

Vaaliteemat

Koulutus

Koulupolku on pitkä ja on tärkeää, että se on yhtenäinen. Lapsemme tarvitsevat laadukasta varhaiskasvatusta viihtyisissä päiväkodeissa, joissa aikuiset eivät vaihdu liian usein. Lapsistaan pitää saada huolehtia myös kotona, jos perhe näin toivoo. Kaikilla pitää olla sama oikeus päivähoitoon.

Koulumatkan pitää olla turvallinen ja tarpeeksi lyhyt pienille koululaisillemme. Kouluissa pitää olla tarkoituksenmukaiset tilat eri kouluaineita varten ja kouluissa tulee olla tarpeeksi aikuisia - opettajia, avustajia ja oppilashuollon henkilökuntaa. Opetuksen tulee olla laadukasta ja tasa-arvoista. Tukea tarvitsevien oppilaiden tulee saada sitä - diagnoosin kanssa tai ilman. Meidän tulee panostaa maahanmuuttajataustaisten oppilaiden hyvään integraatioon.

Toisen asteen koulutuksen pitää olla laadukasta ja valinnanmahdollisuuksia on oltava. Tarvitsemme tarpeeksi aloituspaikkoja, jotta lukion keskiarvot eivät nouse liian korkeiksi (yli 8). Ammattiopintojen parissa pitää olla tarpeeksi valinnanmahdollisuuksia ja siirtyminen peruskoulusta toiselle asteelle pitää olla sujuva.

Hyvällä koulutuksella lapsemme ja nuoremme saavat hyvät edellytykset pärjätä elämässä. Meidän on varattava tarpeeksi rahaa kouluillemme ja huolehtia opettajien viihtymisestä työssä.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Sosiaali- ja terveydenhuolto

Kun me itse tai läheisemme sairastumme, olemme erityisen haavoittuvaisia arjessa. Silloin sairaanhoidon palvelujen on oltava nopeita ja sujuvia. On tärkeää, että akuutti hoito (esim kun lapsella on korvatulehdus) on tarpeeksi lähellä asukasta ja että hoitoon pääsee samana päivänä. Meidän on aktiivisesti lyhennettävä hoitojonoja, jotta hoitoon pääsee nopeasti sekä akuuteissa että pitkä-aikaisissa asioissa.

Erikoissairaanhoitoa voidaan keskittää. Potilaan pitää ehkä matkustaa hieman kauemmas hoitoon, mutta varmistamme laadukkaan hoidon, kun alan asiantuntijat voivat kokoontua samaan paikkaan. Hoitokejtujen pitää olla sujuvia, odotusaikojen lyhyitä ja potilastietojen on siirryttävä potilaan mukana jotta potilaan ei tarvitse kertoa koko taustaa uudelleen seuraavalle lääkärille.

Meidän tulee panostaa ennaltaehkäisevään hoitoon. Satsaamalla terveyttä edistäviin toimintoihin voimme lisätä asukkaiden elämänlaatua ja säästää paljonkin rahaa.


Vanhetessa ihmisen tulee itse saada päättää asuuko kotona, vai palveluasumisen piirissä. Tarvitsemme tarpeeksi koulutettua henkilökuntaa ja meidän on panostettava hoidon laatuun. Hoitajat eivät saa vaihtua liian usein ja sekä kotona asuvien että palvelutalossa asuvien on koettava olonsa turvalliseksi omassa kodissaan.

Digitaalisia palveluja on kehitettävä ja lääkärikäynnit, jotka eivät vaadi tutkimuksia, voidaan hoitaa etänä. Tämä säästää sekä aikaa että luontoa kun potilaan ei tarvitse turhaan matkustaa vastaanotolle. Potilaan on kuitenkin aina päästävä terveyskeskukseen jos hän näin toivoo. Henkilöille, jotka eivät halua käyttää digitaalisia paveluita on aina tarjottava henkilökohtaista palvelua.

Hoitajapula on akuutti. Meidän on varattava tarpeeksi rahaa henkilökunnan hyvinvointiin, jotta he pysyvät alalla.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›