86

Eva Biaudet

Valkrets: Helsingfors

"I denna tid känns det oerhört viktigt att bära samhällsansvar för en fungerande demokrati. I en brytningstid bör stora framtidsbeslut göras för att rädda klimatet, för att bevara de internationella samarbetsstrukturerna och normerna, för att trygga fred och säkerhet och för att åstadkomma jämställdhet. Jag är beredd att fortsätta som riksdagsledamot och även i fortsättningen stå upp för det jag tror på, även när det blåser. Vi behöver beslutsfattare som målmedvetet för oss framåt. Vi bygger en tro på framtiden. "

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Jag har en lång erfarenhet av politik, men också av världen utanför, bland annat tack vare att jag har verkat som diplomat för OSSE i Wien samt minoritets- och diskrimineringsombudsman i Finland. År 2011 belönades jag av USA:s dåvarande utrikesminister Hillary Clinton för mitt arbete mot människohandel. Jag är mamma till fyra barn samt född och uppvuxen i Helsingfors.

Riksdagsledamot 1991–2006, 2015–
Medlem i utrikesutskottet
Medlem i stora utskottet (riksdagens EU-utskott)
Medlem i Finlands delegation för Nordiska Rådet
Ordförande för internationella människorättsdelegationen (Utrikesministeriet)
Medlem i delegationen för jämställdhetsärenden
Ordförande för SFP:s partifullmäktige
Medlem i Helsingfors stadsfullmäktige
Medlem av social- och hälsovårdsnämnden i Helsingfors
Ordförande för WWF:s förvaltningsråd
Viceordförande för Folkhälsans Förbund
Ordförande för Folkhälsan i Nyland

Namn: Eva Biaudet
Födelseår: 1961
Hemort: Helsingfors
Titel: Riksdagsledamot
E-post: eva.biaudet@eduskunta.fi
Tel: 050 512 1846
www: https://www.evabiaudet.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Jämställdhet

Feminism, jämställdhet, likabehandling och mänskliga rättigheter

Kvinnorörelsen har haft en enorm betydelse i historien. Utan den hade samhället inte sett ut som det gör idag. Jämställdhet, likabehandling och mänskliga rättigheter är en förutsättning för ett inkluderande samhälle där alla känner sig välkomna. Det vill jag fortsätta kämpa för. Vi behöver jobba med att få fler kvinnor att gå i första ledet och att delta i all slags beslutsfattande – kvinnor med olika bakgrund, historia och som lever i olika livssituationer. För att uppnå detta behöver vi bygga samhörighet och gemenskap där alla hörs, syns och vågar ta plats.

Mänskliga rättigheter är ingen abstrakt idé. Det handlar om konkreta rättigheter som ska kännas i var och ens liv – i vardagen, på jobbet, i skolan och hemma. Ditt kön, ditt ursprung, din tro eller övertygelse ska inte begränsa dina möjligheter. Vi bör eftersträva likabehandling på alla plan. Företag bör ta ansvar för att främja icke-diskriminering och mänskliga rättigheter på arbetsmarknaden. Ett välfärdssamhälle, där så många som möjligt mår bra, känner sig värdefulla och får stöd när det behövs, skapar tillit. Det är en grund för en levande demokrati och ett rättssamhälle vilka är förutsättningarna för fred och säkerhet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimat och miljö

Hållbarhet, klimatet, biodiversitet, energi och Östersjön

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. Vi har ett gemensamt ansvar för vår jord och för vår miljö. En hållbar framtid förutsätter en tydlig politik som sporrar till ekologiska investeringar, en hållbar livsstil och produktion. Vi måste stoppa uppvärmningen av vår jord. Varningsklockorna har länge ringt och vi politiker bör handla nu. För mig är klimatfrågan en stark uppmaning att kavla upp ärmarna och åstadkomma resultat.

Politik är att vilja och vi måste vilja tänka klimatsmart i alla politiska beslut som vi fattar. Det är viktigt att beslutsfattare också tydligt säger ut att vi axlar detta ansvar. Att ändra vår livsstil kan kännas svårt, men vi har alla möjligheter att kombinera miljösmarta lösningar med både ekonomi och livskvalitet. Om däremot ingenting görs kan en ohejdad uppvärmning innebära ekonomiska och mänskliga katastrofer av oanade mått.

Vi har lyckligtvis mycket hjälp av ny teknologi för att t.ex. göra bilarna utsläppsfria, för att effektivisera vår energianvändning och för att skapa nya förnyelsebara energilösningar. Vi behöver göra det enkelt att välja det som är bäst både för miljö och människa, och vi måste främja miljösmarta val. Vi måste stoppa förlusten av biologisk mångfald och arbeta för ett renare Östersjön.

Läs mer i vårt valprogram ›

Utrikespolitik och försvar

Fred, säkerhet, Nato och internationellt samarbete

Vi lever i en allvarlig och exceptionell tid. Kriget i Ukraina påminner oss finländarna om krigshotet på ett annat sätt än tidigare, och det har rubbat vår grundläggande känsla av trygghet. Med rädsla och hat kan man vinna makt men inte fred.

Att Finland och Sverige ansluter sig till Nato är en följd av ett sorgligt säkerhetsläge i Europa. Alla de ansträngningar som vi gjort för att skapa samarbete med vår östra granne, vare sig ekonomiskt eller internationell, har inte hindrat Rysslands aggressiva anfallskrig mot Ukraina. De ryska aggressionerna bryter flagrant mot alla internationella normer och visar på total orespekt för människors liv och frihet.

Vårt Natomedlemskap betyder inte att EU-medlemskapet blir mindre betydelsefullt när det gäller vår centrala utrikes- och säkerhetspolitiska referensram.

Natomedlemskapets avsikt är att förhindra angrepp och krig samt att försäkra att demokratin och friheten i Europa inte hotas. Vi kommer även i framtiden att främst förlita oss på vårt eget försvar. Detta kräver märkbara investeringar i vårt försvar även i framtiden. Men fred byggs inte av militärt försvar. Fred byggs av trygga demokratiska samhällen som respekterar mänskliga rättigheter. Ett starkt globalt ansvar är en insats för fred i världen. Också detta arbete kräver målmedvetna och betydande ekonomiska satsningar.

Läs mer i vårt valprogram ›