429

Emmi Thompson

Valkrets: Nyland

"För bildning, trygghet och en hållbar framtid"

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Född Esbobo, uppvuxen i Vasa och världen, numera tillbaka på stranden av Klappträsk och förespråkare av pedagogik och utbildning. Tvåspråkig och aktiv inom utbildningsfrågor. Nyfiken, engagerad och intresserad.
För mig är ett jämlikt och tryggt samhälle en förutsättning för en hållbar framtid.

Namn: Emmi Thompson
Födelseår: 1980
Hemort: Esbo
Titel: Pedagogie magister / Daghemsföreståndare

Viktiga politiska frågor

Barn och unga

Jag vill se till att det är tryggt att växa upp och vill stöda barnfamiljer och barnens möjligheter till en hoppfull och säker framtid. Jag vill för min del se delaktighet och byggandet av demokrati med barnets rättigheter i fokus. Vi ska se till att de unga tas vara på och hitta sin plats i vårt samhälle.

Läs mer i vårt valprogram ›

Jämställdhet

Jämställdhet och inklusion är mänskliga rättigheter och alla har rätt till att få känna sig som en del av vårt samhälle som hen är. Vi ska uppskatta varandra. Även arbetslivet ska byggas flexibelt upp med välmående arbetare.

Läs mer i vårt valprogram ›

Utbildning

Alla ska ha möjlighet att införskaffa sig kunskap och vårt syfte är att stöda kvalitativ utbildning. Småbarnspedagogiken utgör grunden för inlärning och var skede i utbildningen har sin del för bildningen. Vi ska se till att stöda lärare i sitt arbete för framtidens fungerande lärstig för alla.

Läs mer i vårt valprogram ›