429

Emmi Thompson

Vaalipiiri: Uusimaa

"Sivistyksen, turvallisuuden ja kestävän tulevaisuuden puolesta"

Tue kampanjaa

Verkkomaksu MobilePay

Syntyjään espoolainen, Vaasassa ja maailmalla kasvanut, nyttemmin palannut Lippajärven rannalle. Pedagogiikan ja koulutuksen puolestapuhuja. Kaksikielinen ja aktiivinen koulutuskysymyksissä. Utelias, sitoutunut ja kiinnostunut. Minulle yhdenvertainen ja turvallinen yhteiskunta ovat edellytykset kestävälle tulevaisuudelle.

Nimi: Emmi Thompson
Syntymävuosi: 1980
Kotipaikka: Espoo
Titteli: Kasvatustieteen maisteri/ Varhaiskasvatusyksikön johtaja

Vaaliteemat

Lapset ja nuoret

Haluan, että jokaisella on turvalliset kasvuolosuhteet. Haluan tukea lapsiperheitä ja lasten mahdollisuuksia toiveikkaan ja turvallisen tulevaisuuden puolesta.
Haluan omalta osaltani nähdä osallisuutta ja demokratian rakentamista lapsen oikeudet keskiössä. Pidetään nuorista huolta ja tuetaan heitä löytämään paikkansa meidän yhteiskunnassamme.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Tasa-arvo

Tasa-arvo ja inkluusio ovat ihmisoikeuskysymyksiä.
Kaikilla on oikeus kokea olonsa osaksi yhteiskuntaamme tasavertaisina, sellaisena kuin hän on. Arvostetaan toinen toisiamme. Rakennetaan joustavan työelämän mahdollisuudet hyvinvoivilla työntekijöillä.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Koulutus

Kaikille tulee mahdollistaa oppiminen ja meidän on tuettava laadukasta koultuusta. Varhaiskasvatus luo pohjan oppimiselle ja jokainen koulutuksen vaihe on tärkeä sivistyksen tiellä. Tukekaamme opettajia työssään tulevaisuuden oppimispolun rakentamisessa.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›