96

Emmi Piippo

Valkrets: Helsingfors

"Vi ska tänka både här och nu men också framåt!"

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Jag är en 26 årig politices magister med fokus på styrning och ledning av politik. På andra stadiet utförde jag dubbelexamen och har därmed också en examen inom social- och hålsovård. För tillfället jobbar jag som riksdagsassistent.

Under kommande regeringsperiod behövs mod, vilja och vision mer än någonsin. Det spelar en stor roll vem det är som sitter i riksdagen. Att välja att inte ta vårdkriser, behov av grön omställning samt brist på arbetskraft och kompetens på allvar, kan stå oss dyrt.

Jag vill se långsiktig och hållbar politik som klarar av att leda i förändring. Kriser ska lösas på ett rättvist sätt och välmående finansieras genom en ekonomisk politik där arbetsmarknadsreformer som skapar hållbara arbetsplatser står i fokus.

Arbete och sysselsättning är nyckeln till det mesta. Hur vi lever och mår i framtiden hänger ihop med hur väl vi lyckas hitta hållbara sätt att jobba. Det är också hur vi kommer att kunna finansiera våra välfärdstjänster. På samma sätt är det entreprenörskap som för samhället framåt - det som skapar kraft och driv.

Efter ett lyckat kommunalval förra året fick jag en plats i Helsingfors ungdomssektion vars främsta uppgift är att främja ungas deltagande i stadens beslutsfattande och att skapa strukturer där de ungas åsikter hörs.

För tillfället fungerar jag också som vice ordförande för Svenska folkpartiet i Helsingfors, är ordförande för partiets stadspolitiska utskott och är politisk sakkunnig för Svenska kvinnoförbundet i Sörnäs.

Tack för din tid!

Mer information om mig och mina tankar inför valet hittar du på min webbsida och kom ihåg att du gärna får kontakta mig om du har frågor eller vill diskutera!

Namn: Emmi Piippo
Födelseår: 1996
Hemort: Helsingfors
Titel: pol.mag.
www: https://www.emmipiippo.com/?lang=sv
Medlem i :