404

Elin Blomqvist-Valtonen

Valkrets: Nyland

"Sysselsättning, tillväxt, god vård och satsningar på utbildning, barn och unga. Riksdagen behöver beslutsfattare som alltid lägger människan i fokus. Din röst i riksdagen!"

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Jag är en 36-årig samhällspåverkare från Borgå. Brinner för politik och vill vara med och bygga ett bättre samhälle för våra kommande generationer. Jag har valt att kandidera i riksdagsvalet eftersom jag tror att riksdagen behöver beslutsfattare som alltid lägger människan i fokus.

Jag jobbar som chef för samhällsrelationer på Akavas Specialorganisationer och har en lång erfarenhet inom arbetsmarknadspolitik, både som förhandlare och som påverkare. Innan min karriär inom arbetsmarknadspolitiken har jag arbetat bland annat inom ungdoms- och internationellpolitik samt innan dess nästan 10 år inom servicebranschen.

Jag är mamma till två små barn, Walter 6 år och Ellen, snart 3 år. När jag ska fatta beslut, eller funderar på min politiska ställning i någon fråga, finner jag röda tråden utgående från mina barn och de kommande generationerna. Hur påverkar besluten dem. Tillsammans med min familj bor jag i Järnböle men är född och uppvuxen i Hindhår och mina somrar har jag spenderat på Vessö, där hälften av min släkt bor.

Sedan 2017 har jag varit fullmäktigeledamot i Borgå och jag fungerar även som stadsstyrelsens första viceordförande. Förutom det är jag vice ordförande i Östra-Nylands välfärdsområdes fullmäktige samt styrelsemedlem i HUS-sammanslutningen, där jag ensam representerar hela vår region. Jag bär mina förtroendeuppdrag med stort ansvar och är väldigt ödmjuk för det förtroende jag fått i tidigare val.

På fritiden spenderar jag tid med familj och vänner ute i naturen eller på andra aktiviteter. Jag gillar att röra på mig och försöker hinna gå på gym regelbundet. Dessutom älskar jag att vinterbada, vilket jag gör regelbundet flera gånger i veckan.

Jag hoppas att få vara din röst i riksdagen!

Namn: Elin Blomqvist-Valtonen
Födelseår: 1987
Hemort: Borgå
Titel: Chef för samhällsrelationer, styrelsemedlem i HUS
E-post: elin@elinblomqvist.fi
Tel: 0407753040
www: https://www.elinblomqvist.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Barn och unga

Jag vill att mina barn och alla kommande generationer skall ha möjlighet till en god småbarnspedagogik och världens bästa skola.

Jag vill att de ska få växa upp i ett tryggt samhälle där man kan lita på vården och omsorgen och där alla har möjlighet till jobb. Jag vill att våra barn ska få simma i rena hav och få njuta av naturens mångfald.
Vi måste skapa förutsättningar för de kommande generationerna.

Finland ska vara världens barnvänligaste land.

Läs mer i vårt valprogram ›

Arbete och företagande

Lönepolitik, välmående och välbefinnande i arbetet och arbetsmarknadslagstiftning är vardag för mig, via mitt jobb. Jag vill jobba för bättre välbefinnande i arbetet och för att man ska orka jobba mer och längre. Vi måste bli bättre på att utnyttja hela den arbetskraft vi idag kunde ha, samtidigt som vi behöver mer kunnig arbetskraft till Finland, ex. via arbetsrelaterad invandring och mer fortbildning.

Finland behöver en ekonomi som är i balans. För att välfärden ska kunna delas, måste den först skapas. Vi måste sluta leva över våra tillgångar. Den offentliga ekonomin måste fås i balans under 2020- talet. Under kommande valperiod behövs satsningar på tillväxt och på en höjning av sysselsättningsgraden. Vi uppnår tillväxt bäst genom att satsa på utbildning, på tillräcklig kunnig arbetskraft och på en ökning av invandringen. Förutom det behöver vi satsningar på FUI-verksamheten och på en konkurenskraften. Det är helt självklart att vi även kommer behöva anpassa både statens utgifter och inkomster.

Läs mer i vårt valprogram ›

Social- och hälsovård

Allas rätt till vård och omsorg är grundstenen i vårt välfärdssamhälle. Vi måste trygga att våra välfärdsområden får en tillräcklig finansiering, så att vi kan upprätthålla den servicenivå vi i framtiden behöver. Detta gäller även HUS, som i Nyland ansvarar för specialsjukvården. Borgå Sjukhus behöver starka försvarare. Som Östra-Nylands enda representant i HUS styrelse, ser jag på mycket nära håll den stora vårdarkris vi idag har. Den behöver lösningar. Vi måste få vårdbranschen på fötter igen!

Läs mer i vårt valprogram ›