106

Bertha Simojoki

Valkrets: Helsingfors

"Jämlikhet i arbetslivet"

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Bertha Simojoki, en 19-årig student. Jag jobbar som skolgångsbiträde i en specialklass, sjunger i kör och gillar att jogga. Jag sitter i Svensk Ungdoms förbundsstyrelse med jämställdhetsfrågor som ansvarsområde.

Namn: Bertha Simojoki
Födelseår: 2003
Hemort: Helsingfors
Titel: Student
E-post: bertha.simojoki@su.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Jämställdhet

Ett välmående samhälle är jämställt på alla delområden. Det finns fortfarande mycket kvar att göra för ett jämställt samhälle, där det inte finns stora skillnader mellan könen i till exempel marginalisering eller löner.

Familjeledigheten ska reformeras så att den fördelas jämnt mellan båda föräldrarna.

Löneskillnaderna mellan könen måste också jämnas ut. En persons kön får aldrig påverka lönen eller arbetsuppgifterna på något sätt.

Värnplikten behöver reformeras till att bli jämställd och könsneutral. Obligatoriska uppbåd behövs för alla, där de mest lämpliga väljs ut, så att reserven förblir på en hållbar nivå.

Läs mer i vårt valprogram ›

Invandring och integration

I Finland ska alla få vara en aktiv del av samhället. Det mest effektiva sättet att integrera invandrare är genom arbete eller utbildning. I Finland ska det vara möjligt att integreras i samhället på finska eller svenska.

En bra integrationspolitik innebär att förhindra segregation. Med god stadsplanering och jämlik utbildning förebygger vi segregation.

Finland ska vara ett aktivt antirasistiskt land, där flerspråkighet och mångkultur ses som en berikande faktor.

Läs mer i vårt valprogram ›

Arbete och företagande

Det ska alltid vara lönsamt att arbeta och arbetslivet ska vara en av de viktigaste främjande faktorerna i samhället. Alla har rätt till en rättvis lön och arbetsvillkor som främjar välbefinnandet.

Vi måste bli av med arbetslöshetsfällor till exempel genom att prova på och utveckla basinkomsten. Ingen ska behöva välja mellan arbete och tillräcklig socialskydd.

Arbetsmarknaden måste utvecklas för att bli mer inkluderande, så att till exempel sysselsättning av personer med funktionsnedsättning kan främjas.

Särskilt bör kvinnor med invandrarbakgrund uppmuntras att komma in i arbetslivet och entreprenörskap. Ett jämställt arbetsliv är till allas fördel.

Läs mer i vårt valprogram ›