106

Bertha Simojoki

Vaalipiiri: Helsinki

"Tasa-arvoa työelämään"

Tue kampanjaa

Verkkomaksu MobilePay

Bertha Simojoki, 19-vuotias ylioppilas. Työskentelen koulunkäyntiavustajana erityisluokalla, harrastan kuorolaulua ja tykkään käydä juoksulenkillä. Istun RKP-nuorten liittohallituksessa vastuualueena tasa-arvokysymykset.

Nimi: Bertha Simojoki
Syntymävuosi: 2003
Kotipaikka: Helsinki
Titteli: Ylioppilas
Sähköposti: bertha.simojoki@su.fi
Jäsenenä:

Vaaliteemat

Tasa-arvo

Hyvinvoiva yhteiskunta on tasa-arvoinen jokaisella osa-alueella. Vielä on paljon tehtävää tasa-arvoisen yhteiskunnan eteen, jossa sukupuolten välillä ei ole erottavaa kuilua esimerkiksi syrjäytymisessä tai palkoissa.

Perhevapaat on uudistettava niin, että ne jakautuvat tasaisesti molempien vanhempien kesken.

Sukupuolten välinen palkkaepätasa-arvo on myös korjattava. Kenenkään sukupuoli ei saa vaikuttaa millään tavoin palkkaan, eikä työtehtävään.

Varusmiespalvelus tarvitsee uudistuksen tasa-arvoiseksi ja sukupuolineutraaliksi. Tarvitaan kaikille pakolliset kutsunnat, joissa valitaan parhaiten soveltuvat, niin, että reservi pysyy tarvittavalla tasolla.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Maahanmuutto ja kotouttaminen

Suomessa tulee jokaisen saada olla aktiivinen yhteiskunnan jäsen. Tehokkain tapa kotouttaa maahanmuuttajat on työn tai koulutuksen kautta. Suomessa tulee olla mahdollista integroitua yhteiskuntaan suomeksi tai ruotsiksi.

Hyvä kotouttamispolitiikka tarkoittaa segregaation ehkäisyä. Hyvällä kaupunkisuunnittelulla ja tasa-arvoisella koulutuksella ehkäisemme eriarvoistumista.

Suomen tulee olla aktiivisesti anti-rasistinen maa, jossa monikielisyys ja -kulttuurisuus nähdään yhteiskuntaa rikastuttavana tekijänä.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Työ ja yrittäjyys

Työnteon tulee aina olla kannattavaa ja työelämän tulee olla yhteiskuntamme tärkeimpiä edistäviä tekijöitä. Jokaisella on oikeus reiluun palkkaan ja hyvinvointia edistäviin työoloihin.

Kannustinloukuista tulee pyrkiä eroon esimerkiksi perustulon kokeilulla ja kehittämisellä. Kenenkään ei tulisi joutua valitsemaan työn ja riittävän sosiaaliturvan välillä.

Työmarkkinoita tulee kehittää entistä osallistavimmiksi, jotta esimerkiksi toimintarajoitteisten työllistymistä voidaan edistää.

Erityisesti maahanmuuttajataustaisia naisia tulee kannustaa työelämään ja yrittäjyyteen. Tasa-arvoinen työelämä on kaikille eduksi.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›