139

Åsa Gustafsson

Valkrets: Egentliga Finland

"Nu behövs det mer satsningar på utbildning och människornas välmående. Ett livskraftigt Egentliga Finland är till vår allas fördel. Tillsammans är vi starkare! "

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Fullmäktigeledamot och stadsstyrelsemedlem i S:t Karins, välfärdsområdesfullmäktigeledamot och gruppordförande. Medlem i Egentliga Finlands räddningsnämnd.

Människornas välmående är en hjärtesak för mig. Vårt välfärdssamhälle kräver nu mer satsningar på både skola-, social- och hälsovården. Jag vill att alla barn, unga och personal får det stöd som de behöver. Lärarna skall få utföra sitt arbete som de har en högklassig utbildning till. Vi har inte råd med nedskärning inom bildningssektorn, barn- och unga är vår framtid.

Ett livskraftigt Egentliga Finland behöver målinriktat arbete, där företagen och ekonomin mår bra. Behovet på kunnig arbetskraft är nu en av de viktigaste prioriteringarna inom alla sektorer.

Finland hör till Europa och Norden, vi skall även globalt vara en aktiv aktör. I framtiden krävs det mer samarbete både regionalt, nationellt och internationellt. Jag lovar arbeta för hela vårt fina Egentliga Finland.

Vi skall se framåt tillsammans!

Namn: Åsa Gustafsson
Födelseår: 1974
Hemort: S:t Karins
Titel: Socionom YH, verksamhetsledare
E-post: asa.gustafsson@kaarina.fi
Tel: 040 5650999
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Barn och unga

Vårt välfärdssamhälle kräver nu mer satsningar på både skola-, social- och hälsovården. En högklassig inlärningsstig utgör en av grundstenarna i vårt samhälle. Vi måste ha tillräcklig och behörig personal i skola, dagvård och eftis.
Jag vill att alla barn, unga och personal får det stöd som de behöver. Lärarna skall få utföra sitt arbete som de har en högklassig utbildning till.

Vi har inte råd med nedskärning inom bildningssektorn, barn- och unga är vår framtid.

Läs mer i vårt valprogram ›

Arbete och företagande

Ett livskraftigt Egentliga Finland behöver målinriktat arbete, där företagen och ekonomin mår bra. Behovet på kunnig arbetskraft är nu en av de viktigaste prioriteringarna inom alla sektorer. Välmående, kompetenta och motiverade arbetstagare är en förutsättning för att välfärdssamhället ska fungera.

Läs mer i vårt valprogram ›

Utrikespolitik och försvar

Finland hör till Europa och Norden, vi skall även globalt vara en aktiv aktör. I framtiden krävs det mer samarbete både regionalt, nationellt och internationellt. Jag lovar arbeta för hela vårt fina Egentliga Finland.

Vi skall se framåt tillsammans!

Läs mer i vårt valprogram ›