47

Anna-Maja Henriksson

Valkrets: Vasa

"Jag vill vara Din och Österbottens starka röst i riksdagen. Nu om någonsin behövs ledarskap och erfarenhet. Jag lovar fortsätta jobba för trygghet i vardagen samt för ett framgångsrikt Österbotten och Finland. "

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Jag är född och uppvuxen i Jakobstad. Blev invald i riksdagen första gången år 2007. Har verkat som landets justitieminister i snart sammanlagt 8 år, och är partiordförande för Svenska Folkpartiet sedan 2016. Till min familj hör min man Janne, döttrarna Malin och Mikaela samt hunden Romeo. Jag gillar sport och idrott, åker gärna skidor på vintern. Friluftsliv, att umgås med familj, släkt och vänner hör till det bästa jag vet.
Kotona puhutaan sekä ruotsia että suomea. Mieheni Janne on kotoisin Nurmijärveltä.

Namn: Anna-Maja Henriksson
Födelseår: 1964
Hemort: Jakobstad
Titel: Justitieminister, riksdagsledamot
E-post: anna-maja.henriksson@eduskunta.fi
www: https://anna-maja.fi/
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Utbildning

Vi ska fortsätta satsa på våra barn och unga. De har alla rätt till en jämlik skola och trygg skolmiljö. Vi behöver fler svenskspråkiga skolkuratorer och psykologer samt speciallärare. Alla unga som gått ut årskurs 9 ska kunna läsa, skriva och räkna. Finlands framtid bygger på kunskap, forskning och innovationer. Jag vill slå vakt om våra högskolor i Österbotten från Karleby och Jakobstad till Vasa och Seinäjoki. Samarbetet mellan utbildningen och näringslivet för att matcha framtidens arbetskraftsbehov är centralt. Likaså ska vi ha den bästa yrkesutbildningen i landet. Dagvården ska finnas nära, och småbarnspedagogiken ska på sikt bli avgiftsfri.

Läs mer i vårt valprogram ›

Arbete och företagande

Det ska alltid löna sig att jobba och du ska få mer i handen. Finland behöver fler mänskor i jobb. Vi ska höja sysselsättningsgraden till 80 % (den är nu ca 75%). Landets ekonomi behöver fås i balans och skuldsättningen stävjas. Den bästa medicinen är att fler har jobb. Det ger mer skatteintäkter och mindre utgifter för t.ex. arbetslöshet. Finland ska vara ett företagarvänligt land. Österbotten är världsledande inom många branscher och många av våra företag behöver arbetskraft. Det ska bli lättare att anställa mänskor från tredje land. Företagen vet själva bäst vilken arbetskraft de behöver. Vi ska höja satsningen på forskning och innovationer till 4% av BNP och utveckla varor och tjänster med högt förädlingsvärde. Företagen ska inte drunkna i byråkrati och företagarens socialskydd ska förbättras! För vårt framgångsrika näringsliv i Österbotten är fungerande flyg- tåg- väg- och hamnförbindelser A och O. Jag vill fortsätta jobba med en aktiv intressebevakning för hela vår region. Det har gett resultat!

Läs mer i vårt valprogram ›

Social- och hälsovård

Du ska få känna trygghet varje dag, och vården ska finnas nära då du behöver den. Jag vill fortsätta jobba för en god vård och omsorg för alla åldersgrupper och var du än bor. Nu måste vi få primärvården i skick och slut på överbelastningen vid jourerna. Jakobstad behöver sin dygnetrunt allmänna jour, och fulljouren i Vasa ska vi värna nu då vi vunnit den kampen! Samarbetet mellan Karleby, Jakobstad och Vasa är viktigt i allmänhet och i synnerhet gällande vården i Kronoby. Du ska få vård på ditt modersmål, svenska eller finska.
De unga som lidit mycket av pandemin, behöver snabbare få kontakt till mentalvården och lågtröskelmottagningar ska utvecklas.
Jag vill också jobba för egenläkarsystem för seniorer och personer med kontinuerligt behov av vård.
Vi behöver aktivare åtgärder för att förebygga och motverka drogmissbruk!
Alla våra äldre behöver bemötas med respekt och värdighet. Det ska vara tryggt att bli äldre.

Läs mer i vårt valprogram ›