47

Anna-Maja Henriksson

Vaalipiiri: Vaasa

"Haluan olla Sinun ja Pohjanmaan vahva ääni eduskunnassa. Nyt jos koskaan tarvitaan johtajuutta ja kokemusta. Lupaan jatkaa työtäni turvallisen arjen sekä menestyvän Pohjanmaan ja Suomen eteen. "

Tue kampanjaa

Verkkomaksu MobilePay

Olen syntynyt ja varttunut Pietarsaaressa. Minut valittiin eduskuntaan ensimmäisen kerran vuonna 2007. Olen toiminut maamme oikeusministerinä yhteensä jo liki 8 vuoden ajan, ja Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtajana olen toiminut vuodesta 2016. Perheeseeni kuuluu mieheni Janne, tyttäreni Malin ja Mikaela sekä koiramme Romeo. Pidän liikunnasta ja urheilusta, ja talvisin hiihdän mielelläni. Ulkoilu sekä ajan viettäminen perheen, sukulaisten ja ystävien seurassa ovat asioita, joista pidän eniten. Kotona puhutaan sekä ruotsia että suomea. Mieheni Janne on kotoisin Nurmijärveltä.

Nimi: Anna-Maja Henriksson
Syntymävuosi: 1964
Kotipaikka: Pietarsaari
Titteli: Oikeusministeri, kansanedustaja
Sähköposti: anna-maja.henriksson@eduskunta.fi
www: https://anna-maja.fi/
Jäsenenä:

Vaaliteemat

Koulutus

Meidän on jatkettava panostamista lapsiin ja nuoriin. Heillä on kaikilla oikeus yhdenvertaiseen kouluun ja turvalliseen kouluympäristöön. Tarvitsemme enemmän koulukuraattoreita ja -psykologeja sekä erityisopettajia. Kaikkien 9. luokan päättäneiden oppilaiden on osattava lukea, kirjoittaa ja laskea. Suomen tulevaisuus rakentuu osaamisesta, tutkimuksesta ja innovaatioista. Haluan vaalia Pohjanmaalla sijaitsevia korkeakouluja Kokkolasta ja Pietarsaaresta Vaasaan ja Seinäjoelle. Yhteistyö elinkeinoelämän ja koulutuksen välillä on keskeistä tulevaisuuden työvoimatarpeeseen vastaamiseksi. Meillä on myös oltava maan paras ammatillinen koulutus. Päivähoidon tulee olla lähellä, ja varhaiskasvatuksesta on pitkällä tähtäimellä tehtävä maksutonta.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Työ ja yrittäjyys

Työnteon tulee aina olla kannattavaa, ja käteen on jäätävä enemmän. Suomi tarvitsee lisää ihmisiä töihin. Meidän on nostettava työllisyysasteemme nykyisestä noin 75 prosentista 80 prosenttiin. Valtiontalous on saatava tasapainoon ja velkaantumista kitkettävä. Paras lääke on se, että nykyistä useammalla ihmisellä on töitä. Tämä tuo lisää verotuloja ja vähemmän esimerkiksi työttömyydestä aiheutuvia kustannuksia. Suomen on oltava yrittäjäystävällinen maa. Pohjanmaa on johtoasemassa maailmanlaajuisesti usealla alalla, ja moni yrityksistämme tarvitsee työvoimaa. Työntekijöiden palkkaamisesta kolmansista maista on tehtävä helpompaa. Yritykset tietävät itse parhaiten, millaista työvoimaa ne tarvitsevat. Meidän on nostettava panostuksia tutkimukseen ja innovaatioihin 4 prosenttiin BKT:stä ja kehitettävä korkean jalostusasteen tuotteita ja palveluita. Yritysten ei tule hukkua byrokratiaan, ja yrittäjän sosiaaliturvaa on parannettava! Pohjanmaan menestyvälle elinkeinoelämälle toimivat lento-, juna-, tie- ja satamayhteydet ovat kaiken A ja O. Haluan jatkaa aktiivista edunvalvontatyötäni koko seutumme eteen. Se on tuottanut tulosta!

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Sosiaali- ja terveydenhuolto

Sinun on saatava tuntea olosi turvalliseksi joka päivä, ja terveydenhuollon on oltava lähellä, kun sitä tarvitset. Haluan jatkaa työtäni hyvän hoidon ja hoivan eteen. Perusterveydenhuolto on nyt laitettava kuntoon, ja päivystysten ruuhkat on saatava loppumaan. Pietarsaari tarvitsee yleistä ympärivuorokautista päivystystään, ja Vaasan laajaa päivystystä on vaalittava siitä käydyn kamppailun nyt voitettuamme. Yhteistyö Kokkolan, Pietarsaaren ja Vaasan välillä on tärkeää yleisellä tasolla ja erityisesti Kruunupyyn terveydenhuoltoa koskien. Sinun on saatava hoitoa äidinkielelläsi, suomen tai ruotsin kielellä.
Pandemiasta paljon kärsineiden nuorten on saatava nykyistä nopeammin yhteys mielenterveyspalveluihin, ja matalan kynnyksen vastaanottoja on kehitettävä.
Haluan myös työskennellä omalääkärijärjestelmän eteen senioreille ja jatkuvan hoidon tarpeessa oleville henkilöille.
Tarvitsemme aktiivisempia toimia päihderiippuvuuden ehkäisemiseksi ja torjumiseksi!
Kaikkia ikäihmisiä on kohdeltava kunnioituksella ja arvokkuudella. Vanhenemisen on oltava turvallista.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›