92

Anna Hultin Pashley

Valkrets: Helsingfors

"Är det jämställt här? Empati, preventiva åtgärder och jämlikhet i fråga som fråga"

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Skådespelare med en över 35-årig teaterkarriär som fört mig till Japan och Kanada och hem igen. Älskar fortfarande mitt jobb och de möjligheter att studera mänskan som det ger. Numera även pjäsförfattare. Gift i 30+ år, mamma till tre vuxna barn och matte till en labbis. Sitter i styrelserna för Skådespelarförbundet och Svenska teatern.
Tror nog att det bor en liten folkbildar-Cygnaeus i mig.Jag vill att vi ska kunna känna tillförsikt och hopp inför morgondagen och en vilja att engagera oss i den.

Obunden  
Namn: Anna Hultin Pashley
Födelseår: 1965
Titel: Skådespelare
E-post: ahultinpashley@gmail.com
www: https://annahultinpashley.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Kultur

Det verkar som att det inte ligger i vår kultur att tala om kultur. Det borde vi göra!
Kulturbudgeten ska höjas från 0,8 till 1% av den tänkta statsbudgeten.
Kort sagt, kultur är inte en lyx, utan en nödvändighet för vårt samhälle.. Kultur handlar inte bara om konst och underhållning. Den formar vår identitet, utvecklar våra sinnen, kopplar oss till vårt förflutna och ger oss en känsla av syfte och tillhörighet.

Kultursektorn och kulturindustrin är redan en betydande del av vår ekonomi. Den skapar jobb och genererar inkomster för staten. Men den kan vara mer. Den är en motor för tillväxt och innovation och ger sysselsättningsmöjligheter för artister, musiker, författare och otaliga yrkesgrupper som inte står i rampljuset.

Dessutom har den kraften att inspirera, och föra människor samman över gränser. Kultur spelar också en viktig roll i vår utbildning och personliga utveckling. Den kan ge oss olika perspektiv och ge oss förmågan och verktygen att förstå och lära oss om andra. Den uppmuntrar också till kreativitet och kritiskt tänkande, vilket är väsentliga färdigheter för 2000-talet.

Det är alltså en ofta förbisedd industri som främjar tillväxt, skapar jobb och berikar våra liv.
Vi måste stödja kulturuttryck genom att investera i våra kulturinstitutioner, stödja våra freelansande konstnärer och kulturskapare och uppmuntra nästa generation av kulturledare.
Tillsammans kan vi se till att kulturen förblir en levande och integrerad del av vårt samhälle, nu och i framtiden.

Läs mer i vårt valprogram ›

Social- och hälsovård

Både samhället och individen vinner på hälsofrämjande insatser och preventiv vård: människan mår bättre, och vi som samhälle sparar på våra gemensamma resurser.

Jag har tre huvudfokus för Social- och hälsovård i min kampanj:
Kvinnors hälsa under hela livet, vårdköerna, och mental hälsa.
Bristen på forskning, kunskap inom vården, och den generella medvetenheten gällande kvinnors hälsa i samhället är låg. Det är ofta svårt, och tar lång tid för kvinnor att få den vård och det stöd vi behöver. Detta speglas i den okunskap vi möts av i samhället, som på arbetsplatsen, där frågor kopplade till kvinnohälsa inte tas i beaktande. Vi kan inte blunda för jämlikhets- och jämställdhetsaspekten av denna fråga. Vi måste stå upp för och försvara varje individ i alla samhällsgrupper. Jag står för en feminism där alla kvinnors hälsa är betydelsefull - genom hela livet.

Vi måste trygga vården för alla, samt göra vården till en trygg arbetsplats. Forskning visar att om den nära hälsocentrals läkarkontakten kan vara snabb och tillgänglig, minskar trycket på personal och resurser, då fler får tidig och preventiv vård. Genom att också se till att vi håller kvar de som redan jobbar inom vården, blir arbetsbördan inte för stor. Jag vill också se terapigaranti i primärvården - den som ber om hjälp ska få den. Här igen är preventiva åtgärder och samhällsfunktioner som fångar upp människan i ett tidigt stadie fundamentalt. Dels för att det ökar individens chans till tillfrisknande, minskar lidandet, men också för att det är mindre kostsamt för samhället. Vi måste undvika misstagen och nedskärningarna som begicks under 90-talets lama. Ännu idag drabbas de som växte upp under 90-talet av högre nivåer av psykisk ohälsa.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ekonomi

Vi lever i utmanande tider, men genom att arbeta tillsammans och skapa en rättvis ekonomisk politik kan vi säkerställa att vårt land förblir bland de bästa länderna i världen. Hög inflation, skyhöga levnadskostnader och bördan av elpriserna, skapar osäkerhet och oro. Därtill har vårt grannland startat krig och instabiliteten påverkar vår ekonomi. En stark välfärdsstat skyddar oss ifrån många av de problem som vi nu står inför. Genom att bygga ett motståndskraftigt samhälle drabbas vi inte lika hårt när världen runt oss svajar. Inför dessa utmaningar är det därför viktigare än någonsin att vår ekonomi är rättvis och ser till alla medborgare. Vi måste vidta åtgärder för att minska inflationen och stabilisera ekonomin. Det innebär att genomföra en ansvarsfull penningpolitik och ge stöd till de som behöver det. Men att ta ansvar betyder inte att det ska ske på bekostnad av de svagaste i vårt samhälle.

Jag efterlyser en ny ekonomisk vision för vårt land. Vi måste se till att bördan av dessa ekonomiska utmaningar delas lika, snarare än att falla oproportionerligt på de mest utsatta bland oss. Det vi nu måste fokusera på är att upprätthålla, underhålla och utveckla den samhällsmodel som under så lång tid lyft vårt land. På så vis motverkar vi kriminalitet, ojämlikhet, social utsatthet, barnfattigdom, sjukskrivningar och främjar den demokratiska kraften i vårt land.

Läs mer i vårt valprogram ›