399

Anders Adlercreutz

Valkrets: Nyland

"Ett välmående samhälle bygger på en hållbar miljö, företagsamhet, en jämställd utbildning och ett förtroende för varandra. "

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Jag är riksdagsledamot, företagare, arkitekt, och fembarnsfar från Kyrkslätt. Jag känner företagarens verklighet, men också barnfamiljernas. De utmaningar föräldrar ställs inför hör till min vardag.

I riksdagen är jag ordförande för Svenska riksdagsgruppen.

Namn: Anders Adlercreutz
Födelseår: 1970
Hemort: Kyrkslätt
Titel: Riksdagledamot, arkitekt, företagare
E-post: info@andersadlercreutz.fi
Tel: +358449810191
www: https://www.andersadlercreutz.fi

Viktiga politiska frågor

Arbete och företagande

Företagsamhet är grunden för en hållbar ekonomi. Det skall löna sig att försöka och det skall vara tillåtet att misslyckas.

Vi behöver lokala avtal, smidiga processer för arbetskraftsinvandring, kontinuerligt lärande och en förutsägbar, konkurrenskraftig beskattning.

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimat och miljö

Våra resurser är inte oändliga och de tas bäst omhand när även ekonomin vilar på hållbar grund. En hållbar ekonomi bygger på en hållbar miljö som stöds av innovationer som för oss närmare den gröna omställningen.

Den tid, då ekonomi och miljöhänsyn sågs som motsatser är förbi. Vi kan inte ha det ena utan det andra.

Läs mer i vårt valprogram ›

Utrikespolitik och försvar

Året som gått har varit omvälvande. Ett fruktansvärt krig har lett till att också övriga partier har omfattat SFP:s linje: Finlands plats är i NATO.

Vi har en stark känsla av enighet och ett starkförsvarsvilja. Detta måste vårdas och vårdas. Samtidigt är det viktigt att notera att säkerheten också bygger på förtroende och en känsla av tillhörighet.

På det internationella planet spelar EU en avgörande roll. Det är vår viktigaste internationella ram och det är av yttersta vikt att EU är enat och starkt.

Läs mer i vårt valprogram ›