417

Alexandra Lundmark

Valkrets: Nyland

"Jag är en person som får saker att hända och vill vara med och påverka. Mitt hjärta klappar för en framåtsträvande företagskultur och en välmående vardag."

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Mitt namn är Alexandra Lundmark, jag är gift och mamma till tre härliga barn i åldern 7,9 och 12 år.

Som person är jag driven, empatisk, nyfiken och jag älskar nya utmaningar.
Jag har hunnit med en del under åren, bl.a. studerat till tradenom, personlig tränare, disponent och för nuvarande studerar jag till mental tränare. Jag anser att människan konstant behöver utvecklas, både på det professionella planet och på det personliga, därför har jag med jämna mellanrum satt mig på skolbänken.

Jag är uppvuxen i en företagarfamilj och därför låg det nära tillhands att grunda eget under tradenomstudietiden, företaget har efterhand växt och ändrat både form och verksamhetsområde. Via företagandet har jag en bred kunskap inom många områden.

Fritiden spenderar jag helst med familj och vänner. Som typ 1 diabetiker är jag också väldigt mån om min hälsa, jag tränar löpning och går på gym flera ggr per vecka.
Via mina barn är jag involverad i Katarinaskolans Hem och skola styrelse och jag fungerar även som lagledare i dotterns handbollslag.

Tanken att ge mig in i politiken har grott i ett par års tid. Nu kändes tiden rätt och jag är redo att ta mig an en ny utmaning. Jag är en person som får saker att hända och jag vill vara med och påverka. Hittills har det skett i mindre skala inom förenings- och företagslivet, nu känns det naturligt att ta ett steg vidare. Jag vill vara med och bidra till ett fungerande och välmående samhälle nu och för kommande generationer!

Namn: Alexandra Lundmark
Födelseår: 1986
Hemort: Raseborg
Titel: Tradenom / Företagare
E-post: alexandra.lundmark@live.com

Viktiga politiska frågor

Arbete och företagande

Finlands ekonomiska läge kräver en fortsatt satsning på ett modigt näringsliv. Företagsbeskattningen ska hållas på samma nivå eller sänkas. När företagen får mer i handen har de råd att investera och anställa. Ju fler det går bra för, desto mer pengar rullar i samhället. Finland ska också stödja fler att våga ta steget att bli företagare! Här vill jag gärna lyfta förebyggande hälsa, föräldraskap, flexibel Föpl-avgift och en trygg pension.

Läs mer i vårt valprogram ›

Barn och unga

Jag tror på att fler barn och unga behöver sporras till meningsfull sysselsättning i vardagen. Det här gäller alla åldrar, i alla delar av landet. En bra början är avgiftsfria eftermiddagsklubbar som arrangeras efter skoltid. Jag tycker även att vi behöver en klarare modell hur samhället skall stöda ungas möjlighet till hobbyer, till exempel kunde man tänka att staten delar ut en förmånskupong varje år för några hundra euro som endast får användas till motion- och kultur för barnen. Detta har de länge gjort i Island med goda resultat.

Läs mer i vårt valprogram ›

Social- och hälsovård

De som sköter sin hälsa ska belönas för sin insats. Jag tror på konkreta förslag som att få hushållsavdrag för sina motions- och välmåendekostnader som erbjuds av den privata sektorn. Hit hör till exempel PT-tjänster, kostrådgivning, gymkort och övriga kostnader som hänför sig till hälsa och välmående. Sedan välfärdsområdena infördes lades en stor del av ansvaret kring den preventiva hälsan på kommunerna. Jag tror på ett system där vi alla hjälps åt och delar på ansvaret. Och vi måste börja i tid för att minska belastningen på sjukvården.

Läs mer i vårt valprogram ›