103

Alex Seitsamo

Valkrets: Helsingfors

"Liberalt borgerlig. Smart energiomställning. Beskattning som sporrar till arbete och investeringar. Ökad konkurrenskraft. Positiv utveckling! "

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Jag är en 39-årig ekonom och är tvåspråkig. Jag jobbar som analytiker inom elmarknaden. Jag har ett gediget intresse för energifrågor, ekonomi och säkerhetspolitik. Jag ställde upp i kommunalvalet 2021 och blev vald till styrelsesuppleant i HRM. Speciellt intresserar jag mig för en smart omställning till fossilfri energi och för ett samhälle där individens och det offentligas ansvar är i balans.

Vad Finland behöver är en positiv tro på framtiden. Vi behöver modigt ta oss an våra utmaningar, bygga en mer mångsidig ekonomi, minska på byråkratin och värna om vår säkerhet i en orolig värld. Inom energiomställningen har vi mycket att vinna. Det gäller att investera klokt och använda skattebetalarnas pengar med respekt. Jag vill jobba för att Finland även i fortsättningen är ett bra land.

Namn: Alex Seitsamo
Födelseår: 1983
Hemort: Helsingfors
Titel: Senioranalytiker, ekon. mag.

Viktiga politiska frågor

Energi

Jag står för en fortsatt satsning på utbyggnad av fossilfri energiproduktion. Därigenom ökar vi vår självförsörjningsgrad och bidrar till att uppnå våra klimatmål. Den nya teknologin som tas i bruk ökar vår konkurrenskraft och skapar nya jobb.

Sedan Ryssland inlett sitt anfallskrig mot Ukraina lever vi en mer osäker värld där energikris råder. Vi har blivit medvetna om vår sårbarhet och vikten av leveranssäker och prisstabil energi. Energiomställningen har pågått redan i många år, men kriget har påskyndat detta.

Rent konkret behöver vi ändra kärnenergilagen så att vi fortast möjligt kan ta i bruk små modulära kärnkraftverk (SMR). Genom en utbyggnad av vindkraft kan vi producera vätgas som gör de utsläppsintensiva industrierna ekonomiskt och ekologiskt vettiga även i framtiden.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ekonomi

Skattebetalarnas pengar ska användas med respekt. Politikernas uppgift är att prioritera hur offentliga medel används, en skärpning behövs. Under den gångna regeringsperioden har staten levt över sina tillgångar och expanderat på nästan alla områden. För att värna om välfärdsstaten måste vi prioritera det viktiga.

Per definition är skattegraden hög i ett välfärdssamhälle. Dock ska skattegraden sporra ekonomisk aktivitet. Det är inte sunt att medelinkomsttagare betalar en marginalskatt på över 50%. Kapitalskatten ska inte vara progressiv och arvsskatten bör slopas på sikt.

För att förbättra Finlands konkurrenskraft bör vi skapa förutsättningar för framgångsrika företag. Vi bör också attrahera duktiga arbetstagare från andra länder samtidigt som vi satsar på utbildning och forskning.

Läs mer i vårt valprogram ›

Utrikespolitik och försvar

Utrikespolitiken har blivit allt starkare sammankopplad med försvarspolitiken i och med Rysslands brutala angrepp på Ukraina och Kinas ökade maktambitioner. Säkerhetsläget har under en längre tid försämrats, inte bara i Europa utan även globalt. Osäkerheten minskar på handel och välstånd, inte bara i i-länder utan även i u-länder.

Rysslands krig i Ukraina har visat att det finns en belutsamhet i Europa och Nato, vapen- och ammunitionsleveranser till Ukraina har möjliggjort ett effektivt försvar. Finlands försvarsförmåga är god, vi har en relevant situationsbild av den militära krisen, och Ukrainakriget har visat vilka luckor i vårt försvar som behöver täppas. Samtidigt har vi märkt brister i försvarsförmågan hos många europeiska länder, däribland Tyskland, Frankrike och Sverige. Finland ska jobba för att de europeiska Natomedlemmarna ska axla ett större ansvar för sin säkerhet, och att alla medlemmar använder minst 2% av BNP till försvar.

Ålands demilitarisering är inte av denna dag och gynnar varken Ålands eller Finlands säkerhet. Det självklara sättet att minska säkerhetsrisken är att slopa den föråldrade demilitariseringen och stänga Rysslands konsulat i Mariehamn. Just nu är rätt tid för att omforma gamla avtal. Ryssland är svagt och upptaget med att kriga i Ukraina.

Läs mer i vårt valprogram ›