411

Heidi Himmanen

Vaalipiiri: Uusimaa

"Minun visiossani Suomi on maailman turvallisin ja taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävin maa. Suomalainen koulu on maailman paras ja olemme maailman onnellisin kansa."

Tue kampanjaa

Verkkomaksu MobilePay

Olen Heidi 43-vuotias kaksikielinen äiti, tekniikan tohtori, digiammattilainen, innovaatioiden edistäjä, valtion virkamies, reservin luutnantti ja kaupunginvaltuutettu, jolla on rohkeutta ja osaamista tavoitella uudistuksia. Olen ehdokkaasi Uudenmaan vaalipiirissä.

Koulutus, tutkimus ja osaaminen ovat Suomen menestyksen perusta. Tarvitsemme myös pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa, puhdasta luontoa, toimivaa infrastruktuuria ja vahvaa kansainvälistä yhteistyötä, mukaan lukien puolustus ja NATO. Meidän täytyy lopettaa velalla eläminen eli lainan ottaminen lapsiltamme. Toimiva hyvinvointiyhteiskunta tarvitsee menestyvän elinkeinoelämän.

Nimi: Heidi Himmanen
Syntymävuosi: 1979
Sähköposti: heidi.himmanen@gmail.com
Jäsenenä:

Vaaliteemat

Turvallisuus

Suomen tulee olla maailman turvallisin maa kaikille täällä asuville, työskenteleville ja oleskeleville.

Puolustus ja tuleva Nato-jäsenyys edellyttävät edelleen panostuksia. Lisäksi meidän on mietittävä enemmän yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta, johon me kaikki vaikutamme. Tärkeitä painopistealueita ovat sosiaali- ja terveydenhuollon kantokyky, kotimainen energia- ja elintarviketuotanto sekä jokaisen oma varautuminen. Meidän on jatkettava tiedon ja ymmärryksen jakamista, varautumisharjoituksia, kriittisen infrastruktuurin turvaamista ja medialukutaidon lisäämistä.

Maassamme tulee olla turvallista asua ja kadulla turvallista liikkua. Meidän on tehtävä kaikkemme estääksemme rikollisuutta ja väkivaltaa yhteiskunnassa ja kodeissa.

Turvallisuus on toimiva arki: että meillä kaikilla on elämässä tärkeitä ihmisiä ja merkityksellistä sisältöä, tarpeeksi rahaa elämiseen ja luottamusta siihen, että saamme apua tarvittaessa. Huomiota tulee kiinnittää erityistä tukea tarvitseviin: lapsiin, nuoriin ja perheisiin, fyysisten tai psyykkisten esteiden tai sairauksien kanssa eläviin, taloudellisten haasteiden edessä oleviin, rikosten uhreihin.

Meillä on Suomessa kaikki edellytykset hyvään elämään. Suomi on nimetty maailman onnellisimmaksi maaksi jo viidettä kertaa. Pidetään kaikki mukana.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Tutkimus ja innovaatiot

Siirtymä kestävämpään ja digitalisoituneenpaan yhteiskuntaan on meneillään. Suomella on kaikki mahdollisuudet auttaa koko maailmaa kestävämmäksi, mutta tien sinne on oltava myös taloutemme ja yhteiskuntamme kannalta kestävä. Uskon, että kestävät investoinnit muun muassa energiaan, digitalisaatioon, infrastruktuuriin ja elinkeinoelämän menestymismahdollisuuksiin antavat meille ja tuleville sukupolville mahdollisuuden nauttia Suomen kauniista puhtaasta luonnosta ja pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan mahdollisuuksista.

Yrityksillämme on erinomaiset mahdollisuudet kehittää innovaatioita ja uusia ratkaisuja, jotka tekevät Suomesta ja maailmasta kestävämmän ja samalla lisää taloudellista hyvinvointia. Suomalaisen vientiteollisuuden menestys on taloudellisen hyvinvointimme perusta, mikä mahdollistaa pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskuntamme. Tämä edellyttää tietysti myös julkisen ja yksityisen sektorin taloudellisia panostuksia tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin.

Digitalisaatio luo mahdollisuuksia toteuttaa menestyksekkäästi ne suuret ja rakenteelliset muutokset, joita yhteiskunnassa parhaillaan on meneillään. Meidän on asetettava kansalaiset ja elinkeinoelämä palvelukehityksen keskipisteeseen. Suomi on EU:n digitalisaatiovertailun kärjessä ja suomalaisten digitaalinen osaaminen EU:n parasta (DESI-indeksi 2022). Kestävä digiteknologia auttaa EU:ta saavuttamaan hiilineutraaliuden tavoitteet vuoteen 2050 mennessä.

RKPn mediatiedote 2.11.2022:
Heidi Himmanen johtaa RKP:n energiapoliittisen ohjelman työryhmää
https://sfp.fi/fi/artikkelit/heidi-himmanen-johtaa-rkpn-energiapoliittisen-ohjelman-tyoryhmaa/

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Koulutus

Haluan Suomen koulutusjärjestelmän olevan maailman paras! Suomi on ollut koulutustasoa mittaavien PISA-mittausten kärjessä jo usean vuoden ajan. Selvä yhteiskunnallinen trendi on, että nuorten väliset kuilut ovat kasvaneet ja koululaisia ​​ja nuoria aikuisia, joilla on ​​erityistarpeita ja erilaisia psyykkisiä haasteita, on yhä enemmän. Haluan, että panostamme lapsiin ja nuoriin varhaiskasvatuksesta, peruskoulusta, toisesta asteesta (mukaan lukien lukiot ja ammatillinen koulutus) yliopistoihin ja korkeakouluihin. Työelämä edellyttää myös mahdollisuuksia jatkokoulutukseen ja elinikäisen oppimisen taitoja. Koulutus ja osaaminen ovat Suomen menestyksen perusta!

Vuoden 2018 PISA-tutkimuksen mukaan, jossa painopiste oli luetun ymmärtämisessä, suomalaisnuoret olivat parhaiden joukossa. Pidemmän aikavälin tarkastelu osoittaa, että lukutaidon trendi on laskeva Suomessa ja OECD-maissa keskimäärin. Myös luonnontieteiden ja matematiikan osaaminen on heikentynyt pidemmällä aikavälillä. Meidän on huolehdittava siitä, että opetussuunnitelmamme on tasapainossa, opettajille taataan edellytykset tehdä hyvää työtä ja olosuhteet kouluissa hyvällä tasolla kaikkialla Suomessa.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›