Iskulause - Max 200 merkkiä. Pidä lyhyenä ja ytimekkäänä | Slogan - Max 200 characters. Keep it short and concise

Kerro mielipiteesi teemasta | Tell about your opinion on the theme

Syntymävuosi | Year of birth

Kotipaikka | Domicile

Sähköpostiosoite (vapaaehtoinen) | E-mail address (voluntary)

Sosiaalinen media (jätä tyhjäksi jos ei ole) | Social media (leave blank if you don't have one)

instagram.com/
twitter.com/
facebook.com/
linkedin.com/
instagram.com/
twitter.com/
facebook.com/
linkedin.com/