50

Vesa Länsman

Valkrets: Lappland

"Jag vill se ett livskraftigt Lappaland där man arbetar för att även mindre orter är livskraftiga i framtiden. "

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Jag är fullmäktigeledamot och kommunstyrelsens viceordförande i Utsjoki. Jag är även suppleant i SFP:s partifullmäktige samt medlem i delegationen för fiskeförhandlingarna om fisket i Tana älv.

Jag vill arbeta för ett livskraftigt Lappaland där man arbetar för att även mindre orter är livskraftiga i framtiden. Har arbetet hela mitt liv inom rennäringen och jag vill att rennäringen finns kvar i framtiden.

Samernas rättigheter bör tryggas idag och i framtiden.

Din röst avgör - använd din rösträtt!

Namn: Vesa Länsman
Födelseår: 1974
Hemort: Utsjoki
Titel: Renvärd, företagare
E-post: vesa@lumiporo.fi
Tel: 040 7296176