134

Veronica Helanen

Valkrets: Uleåborg

"Alla ska få bästa möjliga vård, oavsett var de bor och oavsett vilken hjälp de behöver."

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Jag vill att vi i Finland inför ett s.k. ungdomspaket, som skulle innehålla flera olika lösningar på förbättrandet av både välmående och psykisk hälsa bland ungdomar. Jag vill att alla unga skall ha en likvärdig rätt till terapi. Med långsiktiga satsningar på utbildning och genom konkreta handlingar kan vi försäkra oss om att ingen ung blir utan jobb eller studieplats.

Namn: Veronica Helanen
Födelseår: 2000
Hemort: Uleåborg
Titel: Organisationsassistent
E-post: veronica.helanen@gmail.com
Tel: 0401514993
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Social- och hälsovård

Alla ska få bästa möjliga vård, oavsett var de bor och oavsett vilken hjälp de behöver. Ingen ska lämnas ensam med sina egna hälsoproblem, vare sig det handlar om psykiska problem, långtidssjukdomar eller äldre personer. Det är också viktigt att se till att det finns tillräckliga resurser för att ta hand om en åldrande och sjukare befolkning. Mer förebyggande arbete bör göras på hälsosidan för att minska belastningen på hälso- och sjukvårdssystemet.

Läs mer i vårt valprogram ›