132

Tommy Häyrynen

Valkrets: Savolax-Karelen

"Vi ska ta hand om varandra."

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Jag är 54 år gammal och arbetar som medikalvaktmästare och ambulansförare. Jag har flyttat till Kuopio 2005. Jag är ordförande för SFP Savo-Karjalas lokalavdelning och sitter med i SFP Samkretsens kretsstyrelse. Till mina intressen hör fotboll och jag har en liten hund som heter Hachiko. Mitt favoritresemål är Grekland, dit jag gärna reser med min sambo.

Jag vill arbeta för att en högklassig social- och hälsovård. Du ska få vård och omsorg nära dig, oberoende av boningsort. Mental- och missbrukarvårdens tillgänglighet och omfattning bör tryggas. Alla unga ska känna att de har en plats i samhället och ett meningsfullt innehåll i livet via utbildning, arbete och fritidsintressen.
Vi behöver en politik som tar i beaktande att man även i fortsättningen kan leva, verka och må bra på landsbygden. Vi behöver säkerställa att vi har en fungerande inhemsk matproduktion som stärker vårt lands försörjningsgrad.

Namn: Tommy Häyrynen
Födelseår: 1968
Hemort: Kuopio
Titel: Medikalvaktmästare, ambulansförare
E-post: hayrynentommy@gmail.com
Tel: 0505274220

Viktiga politiska frågor