52

Tomas Lundström

Valkrets: Satakunta

"Vid småföretagarnas och den lilla människans sida. "

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Till utbildningen är jag restaurangkock och merkonom. Jag jobbar som kock i egen restaurang.

Jag vill arbeta för att förbättra egenföretagarnas, mikroföretagarnas, lantbrukarnas och småföretagarnas verksamhetsmöjligheter. Jag bor i Karvia och är född i Jakobstad. Som egenföretagare inom restaurangbranschen känner jag till hur det är att vara företagare i Finland. Som finlandssvensk vet jag hur det är att tillhöra en minoritet.
Jag vill att små kommuner och minoriteter ska få sin röst hörd! Jag vill att du ska få din röst hörd!

Namn: Tomas Lundström
Födelseår: 1970
Hemort: Karvia
Titel: Restaurangkock, företagare

Viktiga politiska frågor

Arbete och företagande

De flesta företag i Finland är ensamföretagare och mikroföretag. Vi måste kunna leva på våra inkomster. Småföretagen och den lilla människan måste beaktas.

Läs mer i vårt valprogram ›