46

Steven Frostdahl

Valkrets: Vasa

"Ett välmående, inkluderande och rättvist Österbotten!"

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Jag är 49 år och till utbildning historielärare. Jag har dock de senaste 13 åren arbetat med olika arbetsuppgifter inom pälsbranschen, nu som informationschef. Jag bor i Nykarleby med min familj och jag har de senaste 20 åren engagerat mig i en bred palett av förtroendeuppdrag, nu främst som fullmäktigeordförande i Nykarleby.

Namn: Steven Frostdahl
Födelseår: 1973
Hemort: Nykarleby
Titel: Informationschef
E-post: sfrostdahl@hotmail.com
Tel: 0443652925
www: https://www.stevenfrostdahl.com

Viktiga politiska frågor

Trafik och kommunikation

Kommunikations- och trafikfrågorna är av oerhört stor betydelse i Österbotten. Sammankopplingen av landskapet måste ske med goda vägförbindelser och välfungerande internationell linjetrafik. Det är viktigt att slå vakt om det vi har och utveckla det vi behöver.

Läs mer i vårt valprogram ›

Trygghet och säkerhet

Finlands befolkning har varit hårt utsatt under Covid-19 pandemin och på grund av svåra globala utmaningar. De som är mest utsatta är människor som trycks ner av höga konsumentpriser, stora räntekostnader och energipriser. Den sociala tryggheten är en stor utmaning och vi måste satsa brett på sysselsättning, fattigdomsbekämpning och på att vi kan upprätthålla lättillgängliga och allmänna social- och hälsovårdstjänster.

Läs mer i vårt valprogram ›

Arbete och företagande

I mitt arbete samverkar jag brett med landsbygdsföretagare och pälsdjursföretagare i synnerhet. De stora utmaningarna som finns inom jordbruket måste tas på allvar och det krävs aktivitet och hårt arbete för att stöda våra jordbruksproducenter. Näringslivets förmåga att sysselsätta och skapa arbetsplatser i Österbotten är gott men vi måste arbeta hårdare med att öppna upp för innovativa nya branscher och integrerat människor från andra länder. Sedan är det också viktigt att ålder, kön och bakgrund inte får bli ett hinder eller belastning.

Läs mer i vårt valprogram ›