57

Sari Somppi

Valkrets: Vasa

"För ett människonära, tryggt och jämställt samhälle"

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Mitt namn är Sari Somppi och jag är född och uppvuxen i Vasa. Till utbildningen är jag psykolog, kriminolog och politices magister. Idag vidareutbildar jag mej till rättspsykolog. Jag har arbetat vid fängelset i Vasa, varit regiondirektör vid västra Finlands brottsofferjour och idag jobbar jag som psykolog vid rättspsykiatrin. På fritiden njuter jag på min sommarstuga i Vörå nära naturen.

Jag kandiderar i riksdagsvalet 2023 i Vasa valkrets. Det gör jag för att jag har energin, intresset och förmågan att bidra till att bygga ett bättre samhälle, ett samhälle som ger möjligheter åt alla. Vi lever i svåra tider och speciellt då behövs handlingskraft och vilja att jobba framåt för en bättre framtid.

Det här arbetet görs inte ensam, men tillsammans kan vi göra skillnad. Det behövs en mångfald bland beslutsfattarna i riksdagen för att se behoven bland våra medmänniskor, och inte minst behövs det fler kvinnor. Jag tror på ett samhälle där invånarna kan känna sig trygga, där samhällsservicen fungerar och där vi har en studieplats, ett arbete eller en annan värdefull sysselsättning i vardagen. Oberoende av om du är ung, mitt i livet eller senior ska alla ha rätt till ett innehållsrikt och värdigt liv.

Namn: Sari Somppi
Födelseår: 1982
Hemort: vasa
Titel: Psykolog, Kriminolog
www: https://www.sarisomppi.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Social- och hälsovård

Jag vill även se större resurser för att motarbeta psykisk ohälsa, där jag ser stora utmaningar speciellt bland unga idag.

Vi behöver alltså investera i mentalvården i Österbotten. Ungdomar och barn är framtidens Finland, därför tycker jag det är av stor prioritet att satsa på denna grupp. Den psykiska ohälsan har konsekvenser för vårt samhälle men viktigast av allt har den konsekvenser för individen. Vi behöver utöka lågtröskeltjänsterna inom mentalvården med mera resurser.

Det förebyggande arbetet har stor betydelse eftersom, de förebyggande mentalvårdstjänsterna kan förebygga att problemen blir mer komplexa. Vi behöver utöka lågtröskeltjänsterna inom mentalvården med mer resurser.

Tyvärr kan primärvården ej i dagsläget svara för ungdomars behov av mentalvård varefter köerna inom specialsjukvården växer.

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

Vi måste också trygga vården för seniorerna så att de tryggt kan bo hur de själva väljer att bo samtidigt som kvalitativa servicetjänster erbjuds i rätt tid. En högklassig äldreomsorg betyder att man själv kan påverka den egna situationen, såsom var och hur man vill bo. Ett tryggt boende tillsammans med sin livspartner.

Finland har en åldrande befolkning vilket gör att behovet av äldrevård blir allt större. Men tar vi egentligen hand om våra seniorer? Vården är mer än bara ekonomi, det är människor och värderingar. Vi behöver en förbättring.

Jag har själv jobbat inom åldringsvården i 7 år och vet hur värdefullt och givande arbetet är. Vårdare behöver ha stor empati för patienterna. Det är inte ett lätt arbete speciellt de dagar som resurserna inte räcker till.

Det är viktigt att följa upp närståendevårdarnas välmående och att erbjuda tillräckliga stödtjänster som krävs för vården. Intervallvård och närståendevårdarnas ledighet måste tryggas.’

Läs mer i vårt valprogram ›

Barn och unga

Satsningar och stöd för barnfamiljer är den bästa socialpolitiken och därmed ett viktigt förebyggande arbete för de som är mest utsatta i samhället. Det skall vara lätt och tydligt att hitta den hjälp man behöver i de olika livskeedena och allt skall finnas under samma tak.

Familjecenterverksamheter behöver utökas som närservice i alla välfärdsområden. Här skall det finnas en helhet av närtjänster, som inkluderar tidigt stöd och vårdtjänster riktade till att främja barn och familjers hälsa och välmående.

Ett viktigt förebyggande arbete är att stöda föräldrar i deras föräldraroll samt se till att barnskyddet har de resurser de behöver.

Läs mer i vårt valprogram ›