44

Rainer Bystedt

Valkrets: Vasa

"Bystedt - Vågar, vill och kan!"

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Jag är en lantbruksföretagare från Vörå,
62 år, gift med Christina Båssar och jag har fyra barn och numera finns även 3 bonusbarn och 4 barnbarn i familjen.

Jag har varit politiskt aktiv i över trettiofem år inom många sektorer, bildningsnämnden, samkommunerna för hälsovården, tekniska nämnden, kommunstyrelseordförande, fullmäktigeledamot, Österbottens förbund, Välfärdsområdet samt även inom kretsstyrelsen för SFP.

Om jag inte läser föredragningslistor till något möte så är mitt fritidsintressen sport i alla former och travsporten. Jag har haft framgångar med mina travhästar både i Finland och Sverige, men numera har jag ingen häst som jag tävlar med.

Jag har även varit skogsmaskinsentreprenör, svinfarmare och bergskrosstillverkare.

Jag är känd för att tala klarspråk i olika frågor och är inte rädd för att ta strid för de åsikter som jag anser är viktiga.

Namn: Rainer Bystedt
Födelseår: 1960
Hemort: Vörå
Titel: Lantbruksföretagare
E-post: bystedt.rainer@outlook.com
Tel: 0443416500
www: https://www.bystedt.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Social- och hälsovård

Social- och hälsovården tillsammans med en god grundutbildning utgör grundstenarna i vårt Nordiska välfärdssamhälle.
Som politiker vill jag värna om att vi har en fungerande social- och hälsovård och att vi får den stora social- och hälsovårdsreformen som startade 2023 att fungera i praktiken också. Jag vill att vi ska ha en fungerande närservice som finns nära kommuninvånaren, trots att beslutsfattandet har regionaliserats.

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

Vi ska alla hoppeligen leva ett långt och innehållsrikt liv. Men i något skede i slutet av vår livsstig så behöver vi hjälp och omsorg av andra för att må bra, när de egna krafterna tryter.
Den här omsorgen ska ges i hemlika och trygga förhållanden som vi är vana med från förut. Att bli äldre är inte en sjukdom utan en naturlig del av vårt liv.
Som politiker vill jag jobba för att de äldre som har byggt upp vårt samhälle får en värdig tillvaro i sin hembygd nära sina anhöriga.

Läs mer i vårt valprogram ›

Trafik och kommunikation

Inför varje valkampanj brukar partierna tävla om hur mycket pengar som ska ges till vägunderhåll och vägnätet i vårt land.
Som politiker så kommer jag att arbeta hårt för att det vallöftet verkligen ska uppfyllas.

Läs mer i vårt valprogram ›