17

Petteri Kaleva

Valkrets: Tavastland

"Tillsammans för att försäkra vårt nordiska välfärdssamhälle."

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

60 år, jobbar som specialsakkunnig inom statsförvaltningen med 35 års erfarenhet inom ledande positioner inom offentliga ekonomin.

Vår värld har förändrats under det senaste året. Vi är världens lyckligaste folk och så skall det vara i fortsättningen. Vi måste se till att människors delaktighet i samhället fortsätter, satsa på fortsatt inkludering och arbeta för att ingen lämnas utanför. Vi skall ta hand om barnens och de ungas framtid, deras utbildning och skolgång är viktig. Samhället och näringslivet har ett stort behov av arbetskraftsinvandring och statens ekonomi måste stabiliseras.

Namn: Petteri Kaleva
Födelseår: 1962
Hemort: Tavastehus
Titel: Specialsakkunnig
www: https://www.facebook.com/people/Petteri-Kaleva/100064986180164/

Viktiga politiska frågor

Barn och unga

Vår framtid är i barnen och de unga. Deras välmående och tro på sin framtid är en av de viktigaste frågorna.

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimat och miljö

Klimat och miljöfrågorna är avgörande för hela mänsklighetens framtid. Dom måste lösas - helt enkelt.

Läs mer i vårt valprogram ›

Mänskliga rättigheter och HBTQI+-frågor

Så som det nu ser ut är demokratin och mänskliga rättigheter hotade på många håll. Det medför massor av andra problem. Det är viktigt att ha hand om denna fråga och bekämpa på rätt sätt för de värden som vi är vana vid.

Läs mer i vårt valprogram ›